Data o prodejně se načítají

Vaše data byla odeslána.
Toto není vaše prodejna?
Změnit
Vaše prodejna

Nedávno vyhledané prodejny

"Ještě neznám jméno nové hokejové legendy. Ale už vím, co bude číst." Jaromír Jágr

Exkluzivní interaktivní nálepková kniha českého hokeje, kterou koupíte pouze v Kauflandu. A jak získat nálepky? Stačí nakupovat - tak jako vždy v Kauflandu!


Nálepková kniha

Objevte legendy, od kterých se neodlepíte!

110 stran nabitých známými i neznámými hokejovými legendami a historkami, které nelze vygooglit. To je exkluzivní nálepková kniha, která vznikla ve spolupráci Kauflandu a Českého hokeje. Koupíte ji pouze v Kauflandu - s vaší Kaufland Card za super cenu 149 Kč!

Nálepky

Jak získám nálepky?

 

Stačí nakupovat v Kauflandu! Za každý nákup v hodnotě 350 Kč dostanete balíček s nálepkami legend. Balíčky si můžete koupit i samostatně, abyste měli všechny legendy pohromadě.

Aplikace

Aplikace plná hokejových lahůdek!

Stahujte apku, snímejte označené nálepky a uvidíte, co se bude dít. Čeká na vás stadion plný překvapení a bonusového obsahu.Souhrn pravidel

Úplná pravidla akce

Úplné znění pravidel akce „Legendy se nerodí přes noc - nálepková kniha českého hokeje“

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.    Kaufland Česká republika, v. o. s., Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 25110161 (dále jen „pořadatel“ nebo „Kaufland, spisová značka A 20184 vedená u Městského soudu v Praze) organizuje v období od 5.5. 2021  do vyčerpání zásob, nejpozději však do 8.6.2021   akci „Legendy se nerodí přes noc - nálepková kniha českého hokeje“ (dále jen „akce“).

2.    Akce probíhá ve všech obchodních domech Kaufland na území České republiky.

3.    Výše uvedená akce je propagovaná v reklamních novinách Kaufland, v obchodních domech Kaufland, na webové stránce Kaufland a na sociální síti Facebook.

4.    Do akce se může zapojit každá fyzická osoba, která splní podmínky zadané pořadatelem a souhlasí s pravidly akce. Účast osob mladších 15 let je podmíněn souhlasem jejich zákonného zástupce. Účast osob, jejichž způsobilost k právním úkonům je omezena, nebo které jsou zbaveny způsobilosti k právním úkonům, musí být rovněž schválena jejich zákonným zástupcem.

PRŮBĚH  AKCE

2.    V rámci  akce získá spotřebitel za každých 350 Kč hodnoty nákupu v obchodních domech Kaufland  (1)  jeden balíček s nálepkami legend  (dále jen „balíček“)zabalený v neprůhledném obalu. Před porušením obalu (např. jeho roztrhnutím) nelze určit, které  nálepky se v obalu nachází. Do hodnoty nákupu se nezapočítává hodnota zakoupených dárkových poukázek, cigaret, tabákových výrobků a jiných kuřáckých pomůcek.  Při nákupu vybraných akčních produktů v přesně vymezeném období speciální akce může spotřebitel obdržet jeden balíček navíc. Akční produkty budou náležitě označeny.

3.    Spotřebitel si může balíček zakoupit i samostatně bez zapojení se do věrnostní akce, a to za cenu 19,90 Kč za kus, avšak jen během trvání věrnostní akce.

4.    Věrnostní akce trvá od  5.5.2021 do vyčerpání zásob, nejpozději však do  8.6.2021 (včetně).  Nálepek legend je celkem 210 druhů (tj. 210 různých nálepek ), které lze nalepit do Nálepkové knihy českého hokeje – Legendy se narodí přes noc (dále jen „nálepková kniha“) Cena nálepkové knihy je 299  Kč, s použitím Kaufland Card 149 Kč. Aplikace ke stažení na  WEBSTRÁNCE www.Hokejovelegendy.cz

6.    Internetovou stránku www.hokejovelegendy.cz (dále jen „webstránka“), jejímž prostřednictvím se uskutečňují podpůrné aktivity k věrnostní akci (QR kód s možností stažení aplikace). provozuje pořadatel akce. Webstránka  www.hokejovelegendy.cz  bude dostupná po dobu trvání věrnostní akce.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.    Pravidla této věrnostní akce jsou k dispozici na internetové adrese na webstránce www.kaufland.cz/hokej nebo v sídle pořadatele věrnostní akce.

8.    Zapojením se do věrnostní akce vyjadřují účastníci akce svůj souhlas s těmito pravidly.

9.    V případě zájmu o bližší informace týkající se věrnostní akce mohou účastníci volat na zákaznickou linku pořadatele 800 165 894 ve všední den v čase od 08:00 hodin do 20:00 hodin nebo využít kontaktní formulář na www.kaufland.cz.

10.    Pořadatel věrnostní akce si vyhrazuje právo na jakékoliv organizační změny a právo kdykoliv akci bez náhrady zkrátit, přerušit nebo ukončit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit statut akce. Změny statutu, resp. aktualizované úplné znění pravidel věrnostní akce (statut se zapracovanými doplněními), zveřejní pořadatel stejným způsobem jako původní statut.

11.    Kaufland si vyhrazuje právo částečně nebo úplně změnit či ukončit tuto věrnostní akci, a to kdykoliv v průběhu trvání věrnostní akce.

V Praze dne 3. 5. 2021

Doplnění pravidel akce pro prodejnu Trutnov „Legendy se nerodí přes noc - nálepková kniha českého hokeje“ ze dne 5.5.2021

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.    Kaufland Česká republika, v. o. s., Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 25110161 (dále jen „pořadatel“ nebo „Kaufland, spisová značka A 20184 vedená u Městského soudu v Praze) organizoval  v období od 5.5. 2021  do vyčerpání zásob, nejpozději však do 15.6.2021   akci „Legendy se nerodí přes noc - nálepková kniha českého hokeje“ (dále jen „akce“). Pravidla ze dne 5.5.2021 akce byla zveřejněna na webové stránce Kaufland a na sociální síti Facebook.

2.    Vzhledem k otvírání filiálky Trutnov k datu 14.7. 2021 vydává Kaufland doplnění pravidel akce a tím, že tato pravidla ( dále jen „doplňková akce“) se vztahují pouze na nákupy provedené v obchodním domě Kauflandu, filiálka Trutnov v termínu od 14.7.2021 a trvá až do vyčerpání zásob jak níže uvedeno.

3.    Do doplňkové akce se může zapojit každá fyzická osoba, která splní podmínky zadané pořadatelem a souhlasí s pravidly doplňkové akce. Účast osob mladších 15 let je podmíněn souhlasem jejich zákonného zástupce. Účast osob, jejichž způsobilost k právním úkonům je omezena, nebo které jsou zbaveny způsobilosti k právním úkonům, musí být rovněž schválena jejich zákonným zástupcem.

PRŮBĚH  DOPLŇKOVÉ AKCE

1.    V rámci doplňkové akce obdrží prvních 10.000 zákazníků od Kaufland při vstupu do obchodního domu Kaufland, filiálka Trutnov, dárek ve formě knihy „Legendy se nerodí přes noc - nálepková kniha českého hokeje“.

2.    V rámci  akce získá spotřebitel za každých 100 Kč hodnoty nákupu v obchodních domech Kaufland  (1)  jeden balíček s nálepkami legend  (dále jen „balíček“) zabalený v neprůhledném obalu. Před porušením obalu (např. jeho roztrhnutím) nelze určit, které  nálepky se v obalu nachází. Do hodnoty nákupu se nezapočítává hodnota zakoupených dárkových poukázek, cigaret, tabákových výrobků a jiných kuřáckých pomůcek, alkoholu.

3.    Doplňková akce trvá od  14.7.2021 do vyčerpání zásob.

4.    Internetovou stránku www.hokejovelegendy.cz (dále jen „webstránka“), provozuje pořadatel akce. Webstránka  www.hokejovelegendy.cz  bude dostupná po dobu trvání doplňkové akce.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.  Pravidla věrnostní akce a  této doplňkové akce jsou k dispozici na internetové adrese na webstránce www.kaufland.cz/hokej nebo v sídle pořadatele věrnostní akce.

2.    Zapojením se do doplňkové akce vyjadřují účastníci akce svůj souhlas s těmito pravidly.

3.    V případě zájmu o bližší informace týkající se doplňkové akce mohou účastníci volat na zákaznickou linku pořadatele 800 165 894 ve všední den v čase od 08:00 hodin do 20:00 hodin nebo využít kontaktní formulář na www.kaufland.cz.

4.    Pořadatel doplňkové  akce si vyhrazuje právo na jakékoliv organizační změny a právo kdykoliv akci bez náhrady zkrátit, přerušit nebo ukončit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit statut akce. Změny statutu, resp. aktualizované úplné znění pravidel  akce (statut se zapracovanými doplněními), zveřejní pořadatel stejným způsobem jako původní statut.

5.    Kaufland si vyhrazuje právo částečně nebo úplně změnit či ukončit tuto doplňkovou akci, a to kdykoliv v průběhu jejího trvání.

V Praze dne 2.7.2021

Dodatek k pravidlům akce „Legendy se nerodí přes noc - nálepková kniha českého hokeje“

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.    Kaufland Česká republika, v. o. s., Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 25110161 (dále jen „pořadatel“ nebo „Kaufland, spisová značka A 20184 vedená u Městského soudu v Praze) organizuje v období od 5.5. 2021  do vyčerpání zásob, nejpozději však do 8.6.2021   akci „Legendy se nerodí přes noc - nálepková kniha českého hokeje“ (dále jen „akce“).

2.    Akce probíhá ve všech obchodních domech Kaufland na území České republiky.

3.    Výše uvedená akce je propagovaná v reklamních novinách Kaufland, v obchodních domech Kaufland, na webové stránce Kaufland a na sociální síti Facebook.

4.    Do akce se může zapojit každá fyzická osoba, která splní podmínky zadané pořadatelem a souhlasí s pravidly akce. Účast osob mladších 15 let je podmíněn souhlasem jejich zákonného zástupce. Účast osob, jejichž způsobilost k právním úkonům je omezena, nebo které jsou zbaveny způsobilosti k právním úkonům, musí být rovněž schválena jejich zákonným zástupcem.

PRŮBĚH  AKCE
Tímto rozšiřujeme níže uvedené ustanovení:
V rámci  akce získá spotřebitel za každých 350 Kč hodnoty nákupu v obchodních domech Kaufland  (1)  jeden balíček s nálepkami legend  (dále jen „balíček“)zabalený v neprůhledném obalu. Před porušením obalu (např. jeho roztrhnutím) nelze určit, které  nálepky se v obalu nachází. Do hodnoty nákupu se nezapočítává hodnota zakoupených dárkových poukázek, vratných obalů, cigaret, tabákových výrobků a jiných kuřáckých pomůcek.  Při nákupu vybraných akčních produktů v přesně vymezeném období speciální akce může spotřebitel obdržet jeden balíček navíc. Akční produkty budou náležitě označeny.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.    Pravidla této věrnostní akce jsou k dispozici na internetové adrese na webstránce www.kaufland.cz/hokej nebo v sídle pořadatele věrnostní akce.

7.    Zapojením se do věrnostní akce vyjadřují účastníci akce svůj souhlas s těmito pravidly.

8.    V případě zájmu o bližší informace týkající se věrnostní akce mohou účastníci volat na zákaznickou linku pořadatele 800 165 894 ve všední den v čase od 08:00 hodin do 20:00 hodin nebo využít kontaktní formulář na www.kaufland.cz.

9.    Pořadatel věrnostní akce si vyhrazuje právo na jakékoliv organizační změny a právo kdykoliv akci bez náhrady zkrátit, přerušit nebo ukončit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit statut akce. Změny statutu, resp. aktualizované úplné znění pravidel věrnostní akce (statut se zapracovanými doplněními), zveřejní pořadatel stejným způsobem jako původní statut.

10.    Kaufland si vyhrazuje právo částečně nebo úplně změnit či ukončit tuto věrnostní akci, a to kdykoliv v průběhu trvání věrnostní akce.

V Praze dne 3.6.2021

Prodloužení účinnosti akce a doplnění pravidel akce „Legendy se nerodí přes noc - nálepková kniha českého hokeje“

Poslední šance

Prodloužení účinnosti akce a doplnění pravidel akce  
„Legendy se nerodí přes noc - nálepková kniha českého hokeje“

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.    Kaufland Česká republika, v. o. s., Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 25110161 (dále jen „pořadatel“ nebo „Kaufland, spisová značka A 20184 vedená u Městského soudu v Praze) organizoval  v období od 5.5. 2021  do vyčerpání zásob, nejpozději však do 8.6.2021   akci „Legendy se nerodí přes noc - nálepková kniha českého hokeje“ (dále jen „akce“).

2.    Akce probíhala ve všech obchodních domech Kaufland na území České republiky.

3.    Výše uvedená akce byla a je propagovaná v reklamních novinách Kaufland, v obchodních domech Kaufland, na webové stránce Kaufland a na sociální síti Facebook.

4.    Do akce se může zapojit každá fyzická osoba, která splní podmínky zadané pořadatelem a souhlasí s pravidly akce. Účast osob mladších 15 let je podmíněn souhlasem jejich zákonného zástupce. Účast osob, jejichž způsobilost k právním úkonům je omezena, nebo které jsou zbaveny způsobilosti k právním úkonům, musí být rovněž schválena jejich zákonným zástupcem.

5.    Pro velký zájem spotřebitelů Kaufland rozšiřuje účinnost akce „Legendy se nerodí přes noc – nálepková kniha českého hokeje“  o „Poslední šanci“ účasti na akci na období od 9.6.2021 do 15.6.2021 za těchto podmínek, které mění a doplňují úplné znění pravidel akce ze dne 5.5.2021.

PRŮBĚH  AKCE POSLEDNÍ ŠANCE

1. V rámci  akce „Poslední šance“ získá spotřebitel za každých 350 Kč hodnoty nákupu v obchodních domech Kaufland  (2)  dva balíčky s nálepkami legend  v počtu šesti nálepek v jednom balíčku (dále jen „balíček“)zabalený v neprůhledném obalu. Před porušením obalu (např. jeho roztrhnutím) nelze určit, které  nálepky se v obalu nachází. Do hodnoty nákupu se nezapočítává hodnota zakoupených dárkových poukázek, vratných obalů, cigaret, tabákových výrobků a jiných kuřáckých pomůcek.  Při nákupu vybraných akčních produktů v přesně vymezeném období speciální akce může spotřebitel obdržet jeden balíček navíc. Akční produkty budou náležitě označeny.

2. Prodloužená věrnostní akce – poslední šance  dává spotřebiteli možnosti zakoupit nálepkovou knihu „Legendy se nerodí přes noc - nálepková kniha českého hokeje“ od 9.6.2021 do 15.6.2021 za cenu 99,-Kč za kus.

3. Účastí spotřebitele v prodloužené věrnostní akci – poslední šance nevzniká spotřebiteli nárok na výhru uvedenou v bodě 4) Úplných pravidel soutěže „Nakupuj s Kaufland Card „Legendy se nerodí přes noc“ nálepkové knihy českého hokeje a vyhraj hokejový balíček s podpisem Jaromíra Jágra“. Tuto uvedenou výhru mají možnost získat pouze ti výherci, kteří zakoupili nálepkovou knihu za cenu 149 Kč v termínu konání soutěže od 5.5.2021 do 8.6.2021.

4. Internetovou stránku www.hokejovelegendy.cz (dále jen „webstránka“), jejímž prostřednictvím se uskutečňují podpůrné aktivity k věrnostní akci (QR kód s možností stažení aplikace). provozuje pořadatel akce. Webstránka  www.hokejovelegendy.cz  bude dostupná po dobu trvání věrnostní akce.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.    Pravidla této věrnostní akce jsou k dispozici na internetové adrese na webstránce www.kaufland.cz/hokej nebo v sídle pořadatele věrnostní akce.

2.    Zapojením se do věrnostní akce vyjadřují účastníci akce svůj souhlas s těmito pravidly.

3.    V případě zájmu o bližší informace týkající se věrnostní akce mohou účastníci volat na zákaznickou linku pořadatele 800 165 894 ve všední den v čase od 08:00 hodin do 20:00 hodin nebo využít kontaktní formulář na www.kaufland.cz.

4.    Pořadatel věrnostní akce si vyhrazuje právo na jakékoliv organizační změny a právo kdykoliv akci bez náhrady zkrátit, přerušit nebo ukončit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit statut akce. Změny statutu, resp. aktualizované úplné znění pravidel věrnostní akce (statut se zapracovanými doplněními), zveřejní pořadatel stejným způsobem jako původní statut.

5.    Kaufland si vyhrazuje právo částečně nebo úplně změnit či ukončit tuto věrnostní akci, a to kdykoliv v průběhu trvání věrnostní akce.

V Praze dne 7.6.2021

Věrnostní program hokej - hokejová kniha

Hokejová kniha

*Balíčky s nálepkami legend jsou k dispozici ve všech obchodních domech Kaufland v České republice v době od 5.5.2021 do vyprodání zásob.

Za každý nákup v hodnotě 350 Kč obdrží zákazník balíček obsahující šest nálepek legend, s výjimkou nákupu dárkových poukázek, cigaret, tabákových výrobků a jiných kuřáckých pomůcek, za které nebudou zákazníkovi poskytnuty žádné balíčky s nálepkami legend.

Zákazník si může koupit balíček obsahující šest nálepek legend také samostatně za 19,90 Kč nebo si může koupit Legendy se nerodí přes noc - nálepkovou knihu českého hokeje za 299 Kč či s K-Card za 149 Kč. Celý set nálepek legend obsahuje 210 nálepek. Výplata v hotovosti namísto balíčků nálepek legend není možná. Balíčky s nálepkami legend ani právní nároky v důsledku akceptace balíčků nelze vymáhat právní cestou.


Hokej světové úrovně

začíná už na té lokální

Čím to je, že jména některých českých vesnic znají nazpaměť tisíce lidí po celém světě? Přece hokejem. Náš národní tým je prostě výběrová záležitost.

Fanděte s námi. Nejbližší zápas reprezentace najdete zde.

Pomáháme Češkám

dobývat celý svět

Už přes dvacet let se světových mistrovství účastní tým českých hokejistek. Poslední roky jim pomáháme dodat energii prosadit se na světových stadionech.

Na co se chystají právě teď, zjistíte tady.

Vysokoškoláci bojují o tituly

v Univerzitní lize ledního hokeje

V rámci starověkého rčení “ve zdravém těle zdravý duch” spolu zápolí i univerzity. A my samozřejmě fandíme i hokeji na akademickém ledě.

Podívejte se, co studenty v dresech čeká právě teď.

 

Překonat sami sebe a ještě kus víc

dokážou hráči para hokeje

Jejich nadšení pro lední hokej dokáže přemoct i nepřízeň osudu. Nejen proto, že je nám takové odhodlání blízké, podporujeme para hokej.

Žádný hokej se nehraje tak blízko ledu jako tenhle.

Ale odhodlání poprat se s velkými plány

v sobě tříbí už malí hokejisté

Na hokej nikdy není pozdě, ale ani brzy. Už od mala se projevují talenty a proto je chceme podpořit už od jejich prvních bruslí.

Přidej se k budoucím legendám a pojď hrát hokej.

A samozřejmě stojíme za extraligou,

jako za každým dobrým hokejem

Protože ti nejlepší soupeři, se kterými můžou Češi změřit síly, jsou zase Češi. Hokejem totiž žije celý národ.

Podívejte se, kdy hraje váš tým!

Ale co by byl hokej bez vás, fanoušků?

Podporujte hokej s námi

Český hokej, to je energie, kterou poháníme všichni. Proto podporujeme celý hokej, od prvních krůčků až po stupně ligových vítězů.


Síň slávy českého hokeje

Sláva českého hokeje pramení už z jeho počátků. Majestátní historii připomíná unikátní expozice, ve které se můžete na chvíli stát součástí hokejových dějin. Protože do budoucnosti se nejlépe kráčí, když se člověk má za čím ohlédnout.

Zlatá hokejka

Každý rok je odměněn nejúspěšnější český hokejista prestižním oceněním Zlatá hokejka. A my jsme u toho.