Všechny kategorie
Nákupní košík
Kaufland Card
Vítejte na online marketplace!
Nabídka prodejny
  • % Nabídka
  • Akční leták
  • Kaufland Card
  • Sortiment
  • Recepty
  • Aktuálně
  • Online magazín
  • Lexikon potravin
  • Společnost
  • Kariéra
Online marketplace

Informace o společnosti

Provozovatel internetové stránky společnosti kaufland.cz a provozovatel online marketplace

Odpovědnost za propagování nabídek v prodejnách a informace k prodejnám na http://prodejny.kaufland.cz/

Provozovatel stránky kaufland.cz a provozovatel online marketplace

Společnost:

Kaufland e-commerce GmbH

Sídlo: Stiftsbergstraße 1

74172 Neckarsulm

Spolková republika Německo

(TOTO NENÍ ADRESA PRO VRACENÍ PRODUKTŮ)

Číslo zápisu v obchodním rejstříku: HR B 774318, Okresní soud (Amtsgericht) Stuttgart

DIČ: DE340451093

GLN: 4099537000009

Poštovní adresa::

Kaufland e-commerce GmbH

c/o Kaufland e-commerce Services GmbH & Co. KG

Habsburgerring 2

50674 Köln

Spolková republika Německo

(TOTO NENÍ ADRESA PRO VRACENÍ PRODUKTŮ)

Kontakt na online marketplace::

Formulár: Kontaktujte nás prostřednictvím našeho formuláře

E-mail: imprint@kaufland-online.cz

Fax: +49 (0)221/56 79 73 78

Nápověda: https://www.kaufland.cz/help/marketplace/

Jednatelé společnosti:

Rolf Schumann

Gerald Schönbucher

Claudia Bolten

Osoba pověřená ochranou mládeže:

Christopher Spruck

Informace o platformě pro řešení sporů online:

Rádi bychom Vás informovali, že v případě, že dojde mezi námi a Vámi jakožto spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 44

110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Můžete též využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Pokud chcete předložit návrh ohledně nastavení pravidel Compliance, podat upozornění týkající se pravidel Compliance nebo máte jakékoli dotazy na toto téma v souvislosti s online marketplace, využijte prosím následující kontakt: compliance@kaufland-online.cz. Jakékoli podněty, dotazy a připomínky týkající se online marketplace, který není provozován společností Kaufland Česká republika v.o.s., budou automaticky předány příslušnému odbornému oddělení společnosti Kaufland e-commerce GmbH.

Odpovědnost za propagování nabídek v prodejnách a informace k prodejnám na https://prodejny.kaufland.cz/

Vlastník a provozovatel internetových stránek https://prodejny.kaufland.cz/ je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb.:

Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 203

169 00 Praha 6

Telefon: 251 051 110 – 114

Fax: 251 717 759

Kaufland Česká republika v.o.s. je českou společností, se sídlem Bělohorská 203, Praha 6, IČ: 2511016,1 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 20184. Společnost jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu, kterým je společnost Kaufland Management ČR s.r.o., se sídlem Bělohorská 203, Praha 6, IČ: 25080181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 47933, jež jedná prostřednictvím svých jednatelů v souladu se zápisem v obchodním rejstříku, resp. v souladu s pověřením k samostatnému zastupování.

Upozornění na porušení Compliance

Pokud chcete oznámit porušení Compliance nebo máte otázky na téma Compliance týkající se společnosti Kaufland, můžete se prostřednictvím pošty nebo skrze e-mail obrátit na našeho Compliance-manažera nebo právního zástupce důvěrníka, příp. můžete využít našeho online oznamovacího systému.

Oznámení podle § 24 odst. 2 zákona o digitálních službách (DSA): 23 100 000 aktivních uživatelů.