Data o prodejně se načítají

Vaše data byla odeslána.
Toto není vaše prodejna?
Změnit
Vaše prodejna

Nedávno vyhledané prodejny

Vyhraj v prosinci s Kaufland Card!

Co můžeš vyhrát?

V prosinci soutěžíme o:

  • 5x automatický kávovar Siemens TP503R09 a kurz baristy s Václavem Noidem Bártou
  • 20x nákupní poukázku Kaufland v hodnotě 1000 Kč
Dřevěný pul s kávovary
Poukázka na nákup v Kauflandu
Automatický kávovar Siemens
Kaufland Card a mobilní telefon s aplikací Kaufland

Jak soutěžit?

1. Zaregistruj se do soutěže v registračním formuláři dole na stránce, kde vyplníš číslo digitální Kaufland Card nebo kód tvojí fyzické Kaufland Card, své údaje a odešleš.

2. Nakupuj v prosinci s Kaufland Card, každý nákup se počítá.

3. Čím častěji nakoupíš, tím vyšší máš šanci vyhrát. Svoji možnost výhry můžeš dokonce zdvojnásobit každým nákupem nad 600 Kč

Ještě nemáš svoji Kaufland Card?

Fyzickou kartu, kterou získáš na prodejně si aktivuj zde. Pokud chceš digitální Kaufland Card, stáhni si naši Kaufland Card aplikaci, která přináší spoustu dalších výhod.

Virtuální realita s Václavem Noidem Bártou

6 výherců zářijové soutěže „Nakupuj v září s Kaufland Card a vyhraj MacBook Pro, virtuální brýle "Oculus Quest 2 256GB“ si převzalo své výhry od Václava Noida Bárty. Výherci si spolu s rodinou užili pořádně akční večer. V krásných prostorách VR PLAY parku na Václavském náměstí vstoupili do světa virtuální reality pod vedením předního hráče VR her Honzy Michálka. Mrkněte na video!

Hokejový zážitek s Jaromírem Jágrem

V srpnu se soutěžilo o 5 iPhonů a skvělý hokejový zážitek v podobě VIP vstupenek na zápas mezi Rytíři Kladno a HC Škoda Plzeň. Výherci soutěže se navíc osobně v týmové kabině, za účasti našeho ambasadora Jaromíra Jágra, potkali s Rytíři Kladno. Poté následovalo předání výhry a hokejoví nadšenci si měli možnost prohlédnout zajímavé zázemí stadionu v Chomutově. Podívejte se na sestřih toho nejlepšího.


Sportovní zážitek s Václavem Noidem Bártou!

Výherci červencové soutěže si převzali svoji sportovní výhru hodinky Garmin a poukázku na sportovní oblečení Nike v hodnotě 15 000 Kč. Po slavnostním předání se výherci zúčastnili běhu s Václavem Noidem Bártou a Hankou Dvorskou. Pro nadšené sportovce byla připravena také diagnostika běhu. Super zážitek! Mrkněte na video.

Zážitek z předání elektrokol Jaromírem Jágrem!

Pět výherců červnové soutěže se projelo na svých nových elektrokolech s Jaromírem Jágrem. Po slavnostním předání elektrokol výhercům přišla na řadu 8 km dlouhá vyjížďka v doprovodu Jaromíra Jágra. Na šťastné výherce čekala i cyklistická show Josefa Dresslera, dvojnásobného mistra světa v biketrialu. Na celý akční zážitek se podívej ve videu.


Registrační formulář do soutěže

Soutěžit můžete až do

Oslovení
Adresa

1) Pravidla a pořadatel soutěže

a) Tato Pravidla jsou dokumentem, který závazně upravuje Pravidla soutěže „Nakupuj v prosinci s Kaufland Card a vyhraj plně automatický kávovar Siemens TP503R09 včetně zážitku a nebo poukázku na nákup v Kauflandu“ (dále jen „soutěž“) pořádané společností Kaufland Česká republika v.o.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 20184, IČ: 25110161, se sídlem Bělohorská 203, Praha 6, www.kaufland.cz, jakožto pořadatelem a provozovatelem soutěže (dále jen „pořadatel“).
b) Originál těchto Pravidel je uložen v sídle pořadatele, kde je k dispozici pro případné nahlédnutí.
c)  Vyplněním údajů do soutěžního formuláře na webových stránkách kauflandcard.cz/soutez a jeho odesláním vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas s těmito pravidly a se zpracováním osobních údajů.

2) Doba a místo trvání soutěže
Soutěž bude probíhat od 01.12.2021 do 31.12.2021 v prodejnách Kaufland na území České republiky (jednotlivé dny v období od 01.12.2021 do 31.12.2021 jsou v těchto pravidlech dále označovány jako „soutěžní den“).

3) Účast v soutěži
a) Účastníkem soutěže může být fyzická osoba starší 18 let, která je registrována ve Věrnostním programu pořadatele „Kaufland Card“, a která nakoupí v době trvání soutěže v prodejnách pořadatele a při placení nákupu použije Kaufland Card, při splnění veškerých podmínek účasti v soutěži stanovených těmito pravidly (dále jen „účastník soutěže“).
b) Účastník soutěže použitím a naskenováním Kaufland Card při placení nákupu v prodejnách pořadatele vyjadřuje souhlas s těmito pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů.
c) Účastník soutěže se může účastnit soutěže během doby trvání soutěže opakovaně (avšak denně pouze jednou), přičemž platí, že za jeden nákup v prodejnách Kaufland získá účastník soutěže 1 pozici v seznamu účastníků soutěže, ze kterého budou losováni výherci. Svoji šanci na výhru může zvýšit o jednu další pozici s nákupem zboží v celkové hodnotě nad 600 Kč.
Účastník soutěže bude do soutěže přijat poté, co v době trvání soutěže nakoupí v prodejnách pořadatele, při placení nákupu použije a naskenuje Kaufland kartu.

Účastník se registruje k soutěži vyplněním soutěžního formuláře na webu Kaufland. Soutěžní formulář se zobrazí po zadání URL adresy kauflandcard.cz/soutez. Účastník vyplní v soutěžním formuláři pravdivě a bezchybně všechny požadované údaje, a to: 16ti místné číslo své Kaufland Card (u digitální Kaufland Card: „Číslo karty“ / u fyzické Kaufland Card: „Kód Tvojí Kaufland Card“), pohlaví, jméno, příjmení, úplnou adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a soutěžní formulář odešle stisknutím tlačítka „odeslat“. Vyplněním těchto údajů prostřednictvím soutěžního formuláře potvrzuje účastník znalost a souhlas s těmito pravidly soutěže a s tím, že veškeré osobní údaje uvedené na těchto webových stránkách budou zpracovány plně v souladu s pravidly stanovenými v příslušných zákonech o zpracování osobních údajů.

Účastník soutěže se může registrovat v době trvání soutěže kdykoliv. Přitom se zohledňují všechny nákupy v prodejnách pořadatele během doby konání soutěže, a to i ty, které byly uskutečněny před registrací.

Např. Účastník se registruje k soutěži vyplněním soutěžního formuláře na webu Kaufland 17.12.2021 a 2krát před registrací nakoupil při splnění podmínek podle článku a), b) a c) v soutěžním období (tj. 01.12. – 31.12.2021) v prodejnách pořadatele. Účastník soutěže získá již 2 pozice i za nákupy uskutečněné před 17.12.2021 (tzn. před registrací) v seznamu účastníků soutěže, ze kterého budou losováni výherci.

Pořadatel si vyhrazuje právo pro případ jakékoliv neshody údajů v soutěžním formuláři a ve Věrnostním programu Kaufland Card, vyloučit výherce bez náhrady. Veškeré údaje je proto nutno zkontrolovat.
Každý účastník soutěže může v rámci soutěže vyhrát pouze jedenkrát.

4) Výhry
Dle postupu uvedeného v bodě 5 těchto pravidel bude vylosováno 25 výherců.
1.-5.  v pořadí vylosovaný výherce vyhrává hlavní výhru plně automatický kávovar Siemens TP503R09 včetně zážitku.
6.-25. v pořadí vylosovaný výherce obdrží poukázku na nákup zboží v prodejnách Kaufland na území České republiky v hodnotě 1.000,- Kč.

5) Vyhodnocení výherce
a)    Pro zjištění nároku na výhru a veškeré související úkony bude jako identifikace účastníka soutěže použito dat uvedených účastníkem soutěže ve Věrnostním programu pořadatele „Kaufland Card“.
b)    Výherce bude stanoven pořadatelem, a to na základě náhodného výběru – losování, které proběhne dne 07.01.2022. Výběr výherce bude proveden elektronicky prostřednictvím programu náhodně generujícím čísla ze seznamu všech transakcí účastníků soutěže. U losování výherců budou přítomni nejméně tři zaměstnanci centrály pořadatele, z nichž alespoň jeden bude zástupcem oddělení spravujícího systém pořadatele sloužící ke správě Věrnostního programu. O průběhu losování bude vyhotoven písemný protokol, který bude po losování podepsán všemi účastníky losování a spolu s těmito pravidly bude uložen v sídle pořadatele, kde bude k dispozici pro případné nahlédnutí.
c)    Výsledky soutěže budou uveřejněny na internetových stránkách pořadatele, na URL adrese https://www.kaufland.cz/kauflandcard/soutez.html, a to nejpozději do 04.02.2022. Údaje o výherci budou uvedeny v rozsahu jméno, příjmení a město.
d)    Pro jednotlivé typy výher platí následující pravidla:

aa) Poukázky: Pořadatel zašle poukázky bez předchozího oznámení přímo výherci, a to jako cenné psaní do vlastních rukou. V případě, že výherce nepřevezme od České pošty s.p. zásilku ve lhůtě 10 dnů od prvního pokusu o doručení, a/nebo v soutěžním formuláři uvedl nesprávnou, neúplnou či neexistující adresu anebo P.O.Box, nárok výherce na výhru zaniká, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.
bb) Hlavní výhry (plně automatický kávovar a zážitek): Pořadatel oznámí výhru dle vlastního uvážení výherci prostřednictvím komunikačního kanálu, tj. prostřednictvím e-mailu anebo telefonem, kde bude sděleno datum, místo a čas zážitku. V případě oznámení výhry e-mailem je výherce povinen e-mailem anebo telefonicky potvrdit do pěti kalendářních dnů od doručení e-mailu svoji účast na slavnostním předání, jinak výhra zaniká. E-mail pořadatele se považuje za doručený ve chvíli jeho odeslání. Zanikne-li nárok výherce na výhru dle tohoto odstavce, bude stanoven náhradní výherce, a to postupem uvedeným v bodu 5) písm. b) těchto pravidel. Výherce nemá nárok na stanovení náhradního termínu předání výhry.
bc) Pořadatel si vyhrazuje právo předat výhru „plně automatického kávovaru“ pouze osobě výherce oproti předávacímu protokolu a předložení občanského průkazu anebo jiného vhodného dokladu prokazující totožnost (např. cestovní pas). Pořadatel si vyhrazuje právo pro případ jakékoliv neshody údajů vyloučit výherce bez náhrady.

Výherce může také pověřit na základě plné moci třetí osobu převzetím výhry. Podmínkou je, že se bude jednat o písemnou plnou moc, ve které výherce zmocněnce výslovně zmocní k převzetí výhry. Podpisy zmocnitele i zmocněnce musí být úředně ověřeny. Zmocněnec musí být schopen na vyžádaní prokázat svoji totožnost předložením občanského průkazu anebo jiným vhodným dokladem prokazujícím totožnost (např. cestovní pas). Pořadatel si vyhrazuje právo pro případ jakékoliv neshody údajů na straně výherce anebo zmocněnce vyloučit výherce bez náhrady.

bd) Během slavnostního předání výhry při zážitku poskytne výherce či jeho zmocněnec pořadateli písemný souhlas s pořízením fotografií, audio a video záznamů. Výherce nebo jeho zmocněnec podpisem dává pořadateli oprávnění k jejich použití pro marketingové účely (mj. na svých webových stránkách, na sociálních sítích jako např. Facebook a na propagačních a reklamních materiálech).
be) Pořadatel si vyhrazuje právo změnit jednostranně termín anebo místo slavnostního předání, předat cenu výherci v čl. bf) uvedeným způsobem.
bf) Pořadatel si vyhrazuje právo, provést slavnostní předáni i bez přítomnosti Václava Noida Bárty, změnit jednostranně termín slavnostního předání anebo místo slavnostního předání předat cenu výherci v čl. bf) uvedeným způsobem.
bg) Pokud si výherce výhru v určený den, čase a místě nemůže vyzvednout a nebyl vyloučen, anebo pokud se podle čl. be) nebude konat slavnostní předání, pak pořadatel zašle výhru balíkovou službou adresovanou pouze osobě výherce. V případě, že výherce od balíkové služby nepřevezme výhru a výhra se vrátí pořadateli, anebo v soutěžním formuláři uvedl výherce nesprávnou, neúplnou či neexistující adresu, anebo P.O.Box, nárok výherce na výhru zaniká, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. V tomto případě si vyhrazuje pořadatel právo předat výhru náhradníkovi, který bude stanoven postupem uvedeným v bodu 5) písm. b) těchto pravidel.
cc) Pořadatel je oprávněn pověřit třetí osobu informováním a zasláním výher podle odstavce bb), pokud s nimi má uzavřenou smlouvu podle čl. 28 GDPR.

6) Ostatní podmínky soutěže
a)    Účastníci soutěže berou na vědomí, že pořadatel zaznamená u použití Kaufland Card při placení nákupu v prodejně pořadatele datum nákupu.
b)    Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za zásilky předané držiteli doručovací licence.
c)    V případě, že výherce je daňovým rezidentem České republiky dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zavazuje se pořadatel uhradit případnou srážkovou daň z přijaté výhry na vlastní náklady. V případě, že výherce je daňovým nerezidentem České republiky dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, hradí případnou srážkovou daň z přijaté výhry výherce.
d)    Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za včasné užití výhry výhercem ani za způsob či následky jejich užití.
e)    Vyobrazení výhry na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí odpovídat skutečné podobě výhry zejména ve smyslu barevného provedení či jednotlivých vyobrazených detailů. Jediná závazná specifikace výhry je stanovena v úplných pravidlech soutěže.
f)    Výhru není možné reklamovat ani měnit její typ či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození výhry od okamžiku jejího předání výherci. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.

7) Závěrečná ustanovení
a) Poskytne-li účastník soutěže v rámci soutěže, resp. v rámci Věrnostního programu „Kaufland Card“ své osobní údaje, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že je pořadatel bude shromažďovat a zpracovávat ve své marketingové databázi za účelem účasti účastníka soutěže v soutěži, za účelem vyhodnocení výherce, předání výhry výherci a bezúplatným zveřejněním jména,  příjmení a města bydliště účastníka soutěže ve sdělovacích prostředcích a na https://www.kaufland.cz/kauflandcard/soutez.html v rámci vyhlášení výsledků soutěže, a to po dobu neurčitou od ukončení soutěže. Účastník soutěže dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že pořadatel shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje v rámci Věrnostního programu „Kaufland Card“, se kterým účastník soutěže vyslovil svůj souhlas účastí na tomto Věrnostním programu a přijetím jeho podmínek. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné a souhlas může kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna. Účastník soutěže má právo bezplatně obdržet na základě žádosti v souladu s čl. 15 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „GDPR“) informaci o osobních údajích, které jsou uloženy ohledně jeho osoby. Kromě toho má účastník soutěže za splnění podmínek stanovených zákonem právo na opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 GDPR) jeho osobních údajů, a dále právo na přenos dat dle čl. 20 GDPR. Kromě toho má účastník soutěže právo na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 GDPR:
Kaufland Česká republika v.o.s.
se sídlem Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6
IČ 25110161
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, A 20184
Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů: oou@kaufland.cz

Tímto způsobem získané osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám s výjimkou případů zpracovatelů z pověření pořadatele soutěže, kteří se podílí na zpracování osobních údajů výherců a dále kteří zajišťují pro pořadatele předání/odeslání výher. Zpracovatel je pořadatelem vždy pečlivě vybírán a smluvně zavázán v souladu s čl. 28 GDPR. Účastník soutěže použitím a naskenováním Kaufland Card při placení nákupu v prodejnách pořadatele vyjadřuje v souladu s čl. 6 odst. 1 a) GDPR souhlas se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání informace o výhře a předáním výhry.
b) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o nároku na jakoukoli výhru, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků soutěže ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, popř. že má pořadatel důvodné podezření, že účastník soutěže dosáhl výhry nekale, v rozporu s dobrými mravy, zneužitím nebo porušením podmínek Věrnostního programu Kaufland Card nebo v souvislosti s porušením všeobecně závazných právních předpisů, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi soutěže vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto Pravidlech do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.
c) Jakékoliv předměty zobrazené a zveřejněné v rámci doprovodné propagace k této soutěži, které nejsou výslovně uvedeny jako výhra v těchto pravidlech, nejsou předmětem výhry a výherce na ně nemůže uplatnit nárok.
d) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat soutěž, změnit pravidla soutěže či nahradit výhru jinou výhrou stejného druhu a obdobné hodnoty. Veškeré změny pravidel soutěže nabývají účinnosti jejich vyhlášením v sídle společnosti. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu nákladů vynaložených v soutěži.
e) Telefonní číslo Infolinky soutěže pro dotazy účastníků a podávání obecných informací o soutěži je +420 800 165 894. Telefonní infolinka je v provozu od pondělí do pátku od 8.00 hodin do 20.00 hodin.

Čtěte víc Zavřít

Ano, chci se přihlásit k odběru Kaufland Newsletteru a být tak pravidelně informován o probíhajících akcích a novinkách. 

Pokud odesíláte formulář, prosím potvrďte tlačítko „Nejsem robot“. Pokud je potřeba, odpovězte na zobrazenou otázku a potvrďte ji. Pak je možné kontaktní formulář odeslat.

symbol zaškrtnutého dotazníku

Jaká výhra by ti udělala radost příště?

Tvůj názor nás zajímá. Vyplněním dotazníku můžeš ovlivnit výběr odměn do dalších soutěží. Záleží nám na tom, aby ceny přinesly skutečnou radost z výhry.


Výherci

Mrkněte, jestli se na vás usmálo štěstí a patříte mezi vylosované výherce. Ve hře je každý měsíc spousta nadupaných výher. Gratulujeme výhercům!

Nakupuj v červenci s Kaufland Card a vyhraj hodinky Garmin, NIKE poukázku v hodnotě 15.000 Kč a sportovní zážitek s Václavem Noidem Bártou nebo poukázku

Soutěžili jste v červenci s Kaufland Card? Bylo to snadné. Stačilo nakoupit v Kauflandu a vyplnit soutěžní formulář na webu. Soutěž je u konce a vylosovali jsme výherce. Za účast v soutěži děkujeme a gratulujeme šťastným výhercům.

Kompletní pravidla soutěže najdete zde.

Výherci:

Běžecký set: VENU GPS hodinky Garmin, NIKE poukázka v hodnotě 15.000 Kč a sportovní zážitek s Václavem Noidem Bártou
Vladimír Pagáč, Zlín
Veronika Ackermannová, Strakonice
Oldřiška Verbiková, Praha
Tomáš Rajnoha, Prakšice
Ivana Zvolenská, Pardubice

Poukázka na nákup v Kauflandu v hodnotě 1000 Kč
Beáta Sojčáková, Třinec
Pavel Pustka, Kozlovice
Radka Klímková, Brno
Jakub Jánský, Ostrava
Oldřich Popjuk, Havířov
Petra Dvořáková, Ostrava-Hošťálkovice
Jana Gargulová, Karlovy Vary
Pavel Netolický, Ústí nad Labem
Lucie Sochorová, Rudoltice
Lukáš Kaviak, Havířov
Martin Hort, Čebín
Kateřina Jančíková, Cheznovice
Oldřich Hájek, Polná
Valerie Procheova, Praha 3
Vlastimil Janura, Jindřichův Hradec
Ladislava Stefanovská, Česká Lípa
Jana Hoskova, Dubicko
Jiří Papoušek, Třebíč
Karolína Klimáčková, Pardubice - Rosice
Patrik Kotek, Hodonín
Michaela Danielová, Hodonin
Aleš Nejezchleba, Blatnice pod Svatým Antonínkem
Marcela Bajaníková, Oskava
Anna Šímová, Teplá
Jitka Kučerová, Citov
Erika Galuszková, Třinec
Pavla Glauningerová, Habartov
Dana Kostiščová, Ústí nad Labem 11
Petr Nedvěd, Mladé Bříště
Ladislav Kamínek, Štěpánov
Radek Potěšil, Olomouc
Pavel Filip, Česká Lípa
Helena Lapková, Staré Sedlo
Dagmar Houdková, Kladno
Pavel Jeřábek, Sokolov
Nikola Drlíčková, Záblatí
Andrea Beránková, Kostelní Lhota
Lubomir Nedvidek, Mutenice
Romana Šebestová, Rohatec
Blanka Kolářová, Pardubice

Nakupuj v srpnu s Kaufland Card a vyhraj iPhone, hokejový zážitek s Jaromírem Jágrem nebo poukázku

Pozor! V srpnu probíhala velká soutěž s Kaufland card. Stačilo nakoupit v Kauflandu a vyplnit soutěžní formulář na našich webových stránkách. Soutěž pro měsíc srpen byla ukončena a známe výherce. Za účast v soutěži děkujeme a gratulujeme.

Kompletní pravidla soutěže najdete zde.

Výherci:

iPhone 12 Pro Max 128GB a hokejový zážitek s Jaromírem Jágrem – Rytíři Kladno
Michaela Salačová, Duchcov
Jana Kvietková, Pardubice
Desislav Mihaylov, Liberec
Miroslav Klučka, Světí
Darina Nováčková, Vyškov

Poukázka na nákup v Kauflandu v hodnotě 1000 Kč
Barbora Maršálková, Frýdek-Místek
Vladimíra Hodanová, Dobříň
Petr Blažej, Ostrava - Mariánské Hory
Petr Skořepa, Ústí nad Labem
Daniel Litvan, Havlíčkův Brod
Radim Lanča, Frýdek-Místek
Renata Novosadova, Újezd u Černé Hory
Jana Jiráková, Sokolov
Dung Trinh, Ústí nad Orlicí
Iveta Šotolová, Česká Třebová
thi thuy vi, Tábor
Libor Hudec, Olomouc-Svatý Kopeček
Eva Šimková, Havlíčkův Brod
Josef Konečný, Kutrovice
Zbyněk Valoušek, Liberec
Iva Prochocká, Znojmo
Milan Valoušek, Domašov
Petr Rozehnal, Brno
Daniela Brusova, Havířov
Soňa Stehlíková, Kladno
Jakub Czudek, Karviná
Martin Stuchlý, Postřelmov
Anežka Loskotová, Damníkov
Andrea Hnátová, Svitavy
David Vaňhara, Hovorany
Svatava Šolcová, Praha
Michal Vavřina, Brno
Lukáš Linka, Praha 5
Marek Švaňhal, Kuřim
Vladimír Tomčák, Ostrava
Eva Nešporová, Veleň
Sabina Hermanova, Šardice
Míchal Klega, Chomutov
Pavel Janovic, Ostrava
Hana Carrillo, Hradec Králové
Jonáš Vlahač, Chlumec
Michaela Takácsová, Most
Miluše Zapletalová, Šardice
Ivana Tomášková, Kutná Hora
Radek Jína, Jičín
Ilona Pommerová, Praha 10
Josef Stračík, Olomouc
Pavlína Janáková, Písečná u Jeseníku
Ján Štrbko, Kolín
Jaroslav Němec, Praha 5
Alice Rolencikova, Žatec 1
Helena Hájková, Praha 4
Lucie Palarczyková, Třinec
Tomáš Kašpar, Mnišek
Jiří Nývlt, Praha 9

Nakupuj v září s Kaufland Card a vyhraj MacBook Pro, virtuální brýle Oculus Quest 2 256GB a zážitek s Václavem Noidem Bartou nebo poukázku

V září probíhala v prodejnách Kaufland velká soutěž s Kaufland Card. Stačilo nakoupit v Kauflandu, vyplnit soutěžní formulář na našich webových stránkách a byli jste ve hře o parádní ceny. Najdete se mezi výherci?

Kompletní pravidla soutěže najdete zde.

Výherci:

MacBook Pro 13''
Andrea Mučková, Píšť

Virtuální brýle Oculus Quest
Antonín Jančík, Blansko
Vratislav Orolín, Praha 10
Markéta Šmídová, Mladá Boleslav
Anna Suchá, Jevišovice
Martin Mívalt, Moravský Písek

Poukázka na nákup v hodnotě 4 000 Kč
Martin Klautz, Rumburk
Klára Fučikovská, Praha 3
Jaroslav Šiška, Česká Třebová
Jan Novák, Olomouc
Hana Čejková, Ivančice
Martin Straka, Mohelnice
Monika Zvonková, Štítná nad Vláří-Popov
Ladislav Nehasil, Kolín
Andrea Krausová, Ostrov
Jana Vránová, Sadská
František Dundek, Staňkovice
Anna Altová, Štěpánov
Tomáš Homola, Přerov
Leona Kašparovská, Lomnice nad Lužnicí
Pavel Haleš, Brno
Jaromír Jaroš, Třinec
Eva Kainzmeierova, Plzeň
Libor Kořínek, Havířov Město
Jiří Štich, Krupka – Bohosudov
Jana Bínová, Kladno
Vladimir Hofmann, Petrovice u Karviné
Eva Hubáčková, Brno
Zuzana Bráchová, Výšovice
Radoslav Vaššo, Plzeň
Karin Šenková, Hlavnice
Zuzana Bryjová, Hradec nad Moravicí
Lenka Tomková, Myslejovice
Hana Kramárová, Žďár nad Sázavou
Tomáš Koblížek, Karlovy Vary
Blanka Továrková, Dvůr Králové nad Labem
Miroslav Lukeš, České Budějovice
František Zavadil, Olomouc
Lenka Krbavcová, Ostrava
Jiří Hurský, Strakonice
Lukáš Kropík, České Budějovice
Jaroslav Hovorka, Kostelec nad Orlicí
Ludmila Klvaňová, Svatobořice-Mistřín - Svatobořice
Jozef Harakal, Ostrava
Marek Pidrman, Lužná
Kristýna Maňáková, Halenkov