Data o prodejně se načítají

Vaše data byla odeslána.

Ochrana osobních údajů

Naší snahou je, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře a bezpečně. Velký důraz klademe na ochranu vašeho soukromí. Ochranu dat chápeme jako výraz kvality podnikání, v jehož středu zájmu stojí zákazník. Níže uvedená ustanovení ochrany údajů vás mají informovat o našich zásadách shromažďování, použití a zpřístupňování osobních údajů.

Údaje o použití v souvislosti s návštěvou našich internetových stránek

Informace, které získáme na základě vaší návštěvy našich internetových stránek, používáme výhradně za účelem statistického vyhodnocování a k zamezení předstíraných dotazů ohledně naší internetové nabídky. To nám pomáhá k tomu, abychom naše webové stránky optimalizovali a přizpůsobili je vašim potřebám. Osobní profily uživatelů přitom nevytváříme. V této souvislosti využíváme následující údaje o návštěvě: stránka, z níž byl soubor vyžádán, název souboru, datum a čas vyžádání, množství přenesených dat, přístupový status (soubor přenesen, soubor nenalezen atd.), popis typu použitého internetového vyhledávače a anonymizovaná IP adresa (zkrácená programem Adobe Analytics o poslední tři čísla). Zkrácenou IP adresu vašeho počítače anonymně eviduje námi pověřená společnost Adobe Systems GmbH, Mnichov. V důsledku anonymizace je vyloučeno osobní vyhodnocování a příslušná adresa je po uplynutí 24 hodin automaticky smazána.

Cookies

Pro usnadnění navigace uživatelů používáme na našich internetových stránkách cookies (tj. data, která odesílá internetový server vašemu počítači), s jejichž pomocí je řízeno vaše spojení s našimi internetovými stránkami v průběhu vaší návštěvy našich stránek. Na konci vaší návštěvy našich stránek jsou cookies automaticky smazány. Při využití vyhledávače prodejen používáme permanentní, trvale uložené cookies sloužící mimo jiné vašemu příštímu rychlejšímu přesměrování na regionální nabídky vámi zvolené prodejny společnosti Kaufland. Na této stránce kromě toho provádí námi pověřená společnost Adobe Systems GmbH shromažďování a ukládání dat za účelem vytvoření pseudonymizovaného profilu uživatele. Společnost Adobe Systems GmbH ukládá v této souvislosti do vašeho prohlížeče permanentní cookies umožňující rozpoznání vašeho internetového prohlížeče. Údaje shromažďované pomocí technologie Adobe Analytics nejsou používány za účelem osobní identifikace subjektu navštěvujícího tuto internetovou stránku a nejsou propojovány s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Uvedené shromažďování a ukládání údajů prostřednictvím permanentních cookies společnosti Adobe Systems GmbH lze kdykoli odvolat. Váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o umístění cookies. Tímto způsobem se pro vás stane používání cookies transparentním. Rádi bychom vás však upozornili, že funkčnost nabídky může být v případě obecného zamítnutí cookies omezena.

Tyto webové stránky používají vzdálené nástroje pro měření konverze, které slouží k anonymnímu vyhodnocování efektivity online reklamy. Jestliže jste na naše webové stránky přistoupili skrze reklamní banner, budou ve vašem počítači uloženy soubory cookies. Platnost těchto souborů cookies vyprší po uplynutí 30 dnů. Identifikace uživatele pomocí údajů na našich stránkách či na stránkách provozovatelů nástrojů pro měření konverze není možné. V případě, že nechcete, abychom tato anonymní data analyzovali, deaktivujte možnost ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči.

Cookies používáme také proto, abychom rozpoznali váš prohlížeč na základě zaprotokolovaných dat (návštěva naší webové stránky včetně data a času, upřednostňovaný jazyk, typ prohlížeče, operační systém) i na jiných internetových stránkách, které jsou účastníky reklamní sítě Google Display, a abychom vám tam mohli prezentovat reklamy přizpůsobené vašim předpokládaným zájmům.  Kategorie, podle kterých se vám v celé reklamní síti Google Display zobrazuje reklama podle vašich zájmů, si můžete prohlédnout, odstranit nebo přidat ve vašem účtu na Google v nastavení preferencí reklamy. Přes tento nástroj můžete použití cookies pro reklamu podle vašich zájmů v reklamní síti Google Display také zcela odmítnout tak, že si v prohlížeči stáhnete a nainstalujete plugin pro deaktivaci cookies pro zobrazování reklam.  Další informace k osobnímu nastavení reklam přes Google získáte zde.

Nastavením vašeho prohlížeče můžete ukládání cookies zamezit, a to například tak, že nebudete hned od počátku akceptovat žádná cookies nebo se rozhodnete, že cookies budou po každém ukončení relace smazány. Rádi bychom vás však upozornili, že funkčnost internetových stránek může být v případě obecného zamítnutí cookies omezena.

Reklamní služby související s užíváním webových stránek

Na našich internetových stránkách využíváme služby Google AdSense, Google Conversion Tracking a Google Remarketing. Google Conversion Tracking je analytická služba společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) pro měření úspěchu našich reklam umístěných na Google (AdWords). Pokud se na naše stránky dostanete přes reklamu v Google, založí se na vašem prohlížeči cookie. Tyto cookies pozbývají svou platnost po uplynutí 30 dnů a neslouží k osobní identifikaci.

Pomocí Google Conversion Tracking můžeme my a Google rozpoznat, že někdo klikl na naši reklamu umístěnou na Google a byl přesměrován na naši stránku.  Nevidíme přitom, jaké jiné stránky uživatel otevřel. Informace získané pomocí Google Conversion Tracking slouží výhradně pro sestavování statistik o úspěchu a využívání našich kampaní AdWords. Přitom však nezískáváme a nedostáváme žádné informace, pomocí kterých by bylo možné uživatele osobně identifikovat.


Na našich internetových stránkách využíváme pro zapojení reklamy (textová reklama, bannery atd.) dále Google AdSense, webovou zobrazovací službu Google. Váš prohlížeč přitom podle okolností ukládá cookies zaslaná přes Google nebo třetí osoby.  Informace uložené v cookie mohou být ze strany Google nebo třetích osob nahrávány, sbírány a vyhodnocovány.  Nadto využívá Google AdSense pro sběr informací také malou neviditelnou grafiku, takzvanou Web Beacons, prostřednictvím které se na webové stránce zaznamenávají, sbírají a vyhodnocují jednoduché akce jako např. frekvence návštěv stánky. Informace o využívání této webové stránky získané přes cookies a/nebo tuto grafiku jsou zasílány a ukládány na server Google v USA. Google využívá takto získané informace pro vyhodnocení vašeho uživatelského chování ohledně reklam AdSense. Google tyto informace přenáší případně také na třetí osoby, pokud to zákon umožňuje nebo pokud třetí osoby tato data z pověření Google zpracovávají. Vaše IP adresa nebude ze strany Google spojena s dalšími daty, které Google ukládá.

Na našich internetových stránkách nadto využíváme remarketingové technologie od Google a Seznam (Sklik). Těmito technologiemi mohou být uživatelé, kteří naše stránky již navštívili, znovu osloveni cílově zaměřenou reklamou i na jiných stránkách partnerské sítě Google. Remarketingové technologie Google také využívají cookies.


Pokud si nepřejete dostávat reklamu podle vašich zájmů, můžete pomocí nastavení v Google používání cookies pro tento účel deaktivovat a to tak, že otevřete tuto stránku a tam deaktivujete funkci buď podle vašich zájmů nebo deaktivujete všechny reklamy Google.

Pokud nechcete participovat na Google AdSense, Google Conversion Tracking nebo Google Remarketing, můžete odmítnout i zde nezbytné ukládání cookies – například přes nastavení prohlížeče, kdy obecně deaktivujete ukládání cookies. Cookies pro webové služby Google můžete také deaktivovat tím, že váš prohlížeč nastavíte tak, aby byly blokovány cookies z domény „googleadservices.com“.  Další informace, jakož i informace pro deaktivaci webových služeb Google pro mobilní koncové přístroje získáte zde.

Na našich internetových stránkách využíváme také služby Facebook Conversion Pixel a Facebook Remarketing. Pomocí Facebook Conversion Pixels můžeme my a Facebook rozpoznat, že někdo klikl na naši reklamu na Facebooku a byl přesměrován na naši stránku.  Nevidíme přitom, jaké jiné stránky daný uživatel otevřel. Informace získané pomocí Facebook Conversion Pixel slouží pro sestavování statistik o úspěchu a využívání našich facebookových kampaní. Přitom však nezískáváme a nedostáváme žádné informace, pomocí kterých by bylo možné uživatele osobně identifikovat.  Pomocí technologie Facebook Remarketing mohou být uživatelé, kteří naše stránky již navštívili, znovu osloveni cílově zaměřenou reklamou i na jiných facebookových stránkách. My však nezískáváme ani neshromažďujeme žádné informace o tom, kterým uživatelům Facebook reklamu cílově zobrazuje.  Identifikace jednotlivých uživatelů není možná. Bližší informace o účelu a objemu získaných informací a zpracování vašich osobních údajů ze strany Facebooku, jakož i možnosti nastavení pro ochranu vaší soukromé sféry na Facebooku, naleznete v Zásadách používání dat  Facebook.

Osobní údaje

Osobní údaje, které nám poskytnete při vyplnění kontaktních formulářů nebo prostřednictvím e-mailu, samozřejmě považujeme za důvěrné. Vaše údaje používáme výhradně za sjednaným účelem tak, abychom mohli zpracovat váš dotaz a pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování. Sdělování těchto údajů třetím osobám nenáležejícím ke skupině Kaufland zásadně vylučujeme. Ve výjimečných případech jsou tyto údaje zpracovávány z našeho pověření spolupracujícími partnery, o jejichž bližší specifikaci jste informováni. V takovém případě zajišťujeme, aby i námi pečlivě vybraný spolupracující partner splňoval a dodržoval zákonem stanovené požadavky na ochranu osobních údajů.

Váš profil na kaufland.cz

Pro využívání nákupního lístku, tedy možnost přidávat zboží do virtuálního nákupního seznamu, je nejprve nutné založení vašeho profilu. Za tímto účelem požadujeme tyto povinné údaje: Vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu a heslo, které si sami zvolíte. Vaše e-mailová adresa slouží výhradně jako uživatelské jméno pro přihlášení a využívání internetových stránek www.kaufland.cz. Vaše jméno bude použito pouze k oslovení. Přihlásit se můžete také přes tzv.Social-Logins (např. přes Facebook, Twitter nebo Google+). Další pokyny k přenášeným údajům naleznete v těchto zásadách ochrany osobních údajů pod bodem „Social Login / Rozšířený souhlas s reklamou“. Neprobíhá žádné předávání vašich dat třetím osobám.

Pokud budete chtít váš uživatelský účet zrušit, můžete o to kdykoliv požádat náš zákaznický servis. Váš účet bude obratem smazán, resp. anonymizován.  Poté si můžete kdykoliv založit nový uživatelský účet. Pokud nebudete váš uživatelský účet používat po dobu tří let, bude za předpokladu, že s tím vyslovíte souhlas, automaticky smazán.

Výherní soutěže

Na našich internetových stránkách se můžete účastnit výherních soutěží. Vaše osobní údaje, jež nám v rámci účasti na výherní soutěži sdělíte, jsou používány výhradně za účelem uskutečnění výherní soutěže (stanovení výherce, informování o výhře, zaslání výhry). Po skončení výherní soutěže a oznámení výherců jsou údaje o účastnících vymazány.

Newsletter

Pro zasílání bezplatného Kaufland Newsletteru je nutné poskytnout vaši e-mailovou adresu. Po odeslání přihlašovacího formuláře obdržíte potvrzovací e-mail. Přihlášení k odběru Kaufland Newsletteru je platné až v okamžiku kliknutí na odkaz v potvrzovacím e-mailu. Vámi poskytnuté údaje budou použity výhradně pro účely zasílání Kaufland Newsletteru. Kontaktní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám nenáležejícím ke skupině Kaufland. Odběr Kaufland Newsletteru je možné kdykoli zrušit prostřednictvím odhlašovací funkce na našem webu nebo na emailové adrese uvedené v Kaufland Newsletteru. Po zrušení odběru budou vaše osobní údaje a e-mailová adresa smazány z našeho adresáře.

Využití sociálních pluginů

Na našich internetových stránkách využíváme sociální pluginy ( „Pluginy“) různých sociálních sítí (dále jen „poskytovatel“). Využíváme plugin sociální sítě Facebook, kterou provozuje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Dále využíváme plugin sociální sítě Twitter, kterou provozuje Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, a plugin sociální sítě Google+, kterou provozuje Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Facebookové pluginy jsou označeny logem Facebooku, symbolem „palec nahoru“, tlačítkem „To se mi líbí“, „Like“, „Doporučit“, „Sdílet“ nebo dodatkem „Facebook Social Plugin“.

Twitter pluginy jsou označeny logem Twitteru, slovem „Tweet“ nebo symbolem „ptáčka“ nebo tlačítkem „Tweet“ “.
Google+ Pluginy jsou označeny logem Google+, symbolem „g“, „g+“ nebo „+1“.

Zapojením pluginů získá poskytovatel služby sociálního média informace o tom, že jste navštívili odpovídající stránku na našich internetových stránkách. Mimo jiné budou na poskytovatele služby sociální sítě přeneseny následující informace:
 
•    Adresa webové stránky, na které se nachází aktivovaný sociální plugin
•    Datum a čas zobrazení webové stránky, popř. aktivování sociálního pluginu
•    Informace o použitém vyhledavači a použitém operačním systému
•    Vaše aktuální IP adresa
 
Pokud jste v době aktivování pluginu přihlášeni u poskytovatele služeb sociálního média, je tento poskytovatel na základě výše uvedených dat schopen zjistit vaše uživatelské jméno popř. vaše skutečné jméno.
 
Berte na vědomí, že tato data mohou být zpracována poskytovatelem také v zemích mimo Evropskou Unii. Naše společnost nemá žádný vliv na rozsah, způsob a účel zpracování údajů ze strany poskytovatele. Berte prosím na vědomí, že poskytovatel služby sociálního média může použít výše uvedené údaje v souladu s podmínkami, se kterými jste souhlasili při zakládání svého profilu na dané sociální síti.
 
Informace o účelu a rozsahu získávání dat a o jejich dalším zpracování a použití ze strany poskytovatelů služeb sociálních médií, stejně jako o vašich právech vztahující se k této problematice a možnosti nastavení ochrany vaší soukromé sféry, získáte v pokynech o ochraně dat toho kterého poskytovatele:
 
Facebook:    https://www.facebook.com/about/privacy/

Twitter:        http://twitter.com/privacy

Google+:    http://www.google.com/policies/privacy/

Automatické vyhledávání prodejen

Naším cílem je, aby se vám při návštěvě naší internetové stránky zobrazovaly aktuální nabídky a informace platné pro váš region. Proto tato internetová stránka využívá při jejím prvním otevření pomocí koncového přístroje (počítač, notebook, Smartphone, tablett) tzv. geolokalizační funkci API. Za tímto účelem jsou při prvním otevření této internetové stránky zjišťovány různé geolokační informace koncového přístroje (GPS data / data sítě WLAN, ke které je přístroj přihlášen / geolokační informace použité IP adresy).  O která data se jedná, závisí kromě jiného na nastavení vašeho koncového přístroje. Zjišťování polohy vašeho přístroje je přitom prováděno samostatně ve vašem prohlížeči, resp. v operačním systému na vašem koncovém přístroji, a není tedy součástí zpracování dat v Kauflandu. Údaje o poloze nejsou u nás ukládány. Tyto údaje jsou používány pouze v reálném čase pro zjištění aktuální polohy a navržení nejbližší prodejny Kaufland.  Vybranou prodejnu můžete kdykoliv manuálně změnit. Aby vám při další návštěvě naší internetové stránky mohly být zobrazeny pro vás relevantní lokální nabídky, je informace o vybrané prodejně uložena ve vyhledávači vašeho koncového přístroje.

Přiřazenou prodejnu můžete kdykoliv manuálně změnit nebo uložené cookies ve vašem přístroji smazat (viz také bod „Cookies“ v tomto prohlášení o ochraně dat).

Nákupní lístek

Z aktuální nabídky výrobků si můžete sestavit individuální nákupní lístek. Tento virtuální nákupní seznam vám usnadní nakupování v tom, že si vybrané výrobky předem můžete prohlédnout a uspořádat do seznamu na našem webu nebo v mobilní aplikaci.  Kromě toho máte na této webové stránce přístup k receptům, přičemž jedním kliknutím si můžete do svého nákupního lístku přidat potřebné přísady.

Pokud jste si založili váš profil, můžete nákupní seznam sdílet prostřednictvím e-mailu nebo aplikace WhatsApp se třetími osobami. Za tímto účelem se vytvoří odkaz na nákupní seznam, který můžete samostatně poslat prostřednictvím e-mailu nebo aplikace WhatsApp. Nákupní seznam nebude vyhodnocován pro reklamní účely.

Kódování

Provádíme bezpečnostní opatření technické a organizační povahy tak, abychom co možná nejkomplexněji chránili vaše údaje před nežádoucím přístupem třetích osob. Vedle zajištění provozního prostředí využíváme kódování. Vámi uvedené údaje jsou sdělovány v šifrované podobě prostřednictvím protokolu SSL (Secure Socket Layer) a je ověřována jejich autenticita, aby se zamezilo zneužití údajů třetími osobami. Zabezpečení šifrováním pomocí SSL rozpoznáte tak, že ve stavové liště vašeho prohlížeče je zobrazena ikonka uzamčeného zámku a řádka s adresou začíná https.... .