Data o prodejně se načítají

Vaše data byla odeslána.
Vaše prodejna

Nedávno vyhledané prodejny

Zásady ochrany osobních údajů pro dotazník

Děkujeme za Váš zájem o hodnocení prodejny z pohledu zákazníka.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá a tak se snažíme zajistit Vaše právo na informační sebeurčení. Tímto dokumentem Vás chceme seznámit s tím, jaké osobní údaje a kdy a za jakým účelem shromažďujeme, zpracováváme a používáme.

1. Správce údajů ve smyslu článku 4 bodu 7 GDPR  

Není-li v jednotlivých článcích (zvýrazněno nadpisy) těchto Zásad ochrany osobních údajů uvedeno jinak, je správcem údajů zodpovědným za zpracování osobních údajů ve smyslu článku 4 bodu 7 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) společnost

Kaufland Česká republika v.o.s.
Bělohorská 2428/203
169 00 Praha 6
oou@kaufland.cz

2. Použití hodnotících nástrojů

2.1 Protokolové soubory

Účel zpracování osobních údajů / právní základ:

Navštívíte-li naše internetové stránky, jsou automaticky a bez Vašeho přičinění prohlížečem instalovaným na Vašem koncovém zařízení zaslány do serveru našich internetových stránek a dočasně uloženy v tzv. logu (log file) k níže uvedeným účelům tyto údaje

 • IP adresa dotazujícího internetového zařízení
 • datum a čas přístupu,
 • jméno a URL vyžádaného souboru,
 • internetová stránka / aplikace, z níž došlo k přístupu (URL referrer),
 • Vámi používaný prohlížeč a příp. operační systém Vašeho počítače připojeného k internetu,
 • název Vašeho poskytovatele připojení (access-provider),
 • unikátní ID uživatele,
 • počet Vašich dosavadních účastí na anketách,
 • doba, která byla zapotřebí pro zodpovězení dotazů.

Účely zpracování údajů:

 • zajištění bezproblémového spojení (připojení),
 • zajištění komfortního používání našich internetových stránek / aplikace,
 • vyloučení pokusů o podvod při průzkumech,
 • vyhodnocování zabezpečení a stability systému.

Berte prosím na vědomí, že během prvních 7 dnů po ukončení průzkumu existuje čistě hypotetická možnost vyvodit závěry o IP adrese použité e Vyhledávači prodejen. Tuto možnost nepoužíváme a je vyloučena našimi interními pokyny.

Příjemci / kategorie příjemců:

V rámci činění průzkumů mezi zákazníky využíváme služeb specializovaných poskytovatelů, zejména z oblasti průzkumu mezi zákazníky. Tito zpracovatelé zpracovávají Vaše údaje z našeho pověření. Zpracovatele vždy pečlivě vybíráme a smluvně je zavazujeme v souladu s čl. 28 GDPR. Veškeré společnosti uvedené v našem shora jmenovaném seznamu cookies jako poskytovatelé služeb pro nás pracují jako zpracovatelé osobních údajů.

Doba uložení / kritéria stanovení doby uložení:

Údaje týkající se doby trvání zodpovězení dotazů jsou uchovávány po 90 dnů, následně jsou v průběhu dalších 14 dnů trvale smazány. Toto je nezbytné z důvodu možnosti dlouhodobě vyhodnotit průzkumy a zároveň vyloučit pokus o podvod.

Ostatní údaje z protokolů budou uloženy po dobu 7 dnů, následně jsou v průběhu dalších 14 dnů trvale smazány.

2.2 Použití textových souborů cookies a obdobných technik pro zpracování uživatelských údajů

Účel zpracování osobních údajů / právní základ:

My, společnost Kaufland Česká republika v.o.s., jsme správcem osobních údajů v souvislosti s používáním tzv. cookies a jiných podobných technologií sloužících ke zpracování uživatelských údajů na všech (sub-)doménách kaufland.cz. https://survey2.medallia.eu/?kaufland-cz-feedless

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na Vašem koncovém zařízení (laptop, tablet, smartphone apod.), navštívíte-li naše internetové stránky. Cookies nezpůsobí na Vašem koncovém zařízení žádnou škodu, neobsahují viry, trojské koně či jiný malware. V textovém souboru cookie jsou uloženy informace generované v souvislosti se specificky používaným koncovým zařízením. To však neznamená, že bychom tím přímo získali informaci o Vaší identitě.

Použití technicky nezbytných textových souborů cookies a jiné technicky nezbytné technologie zpracování dat uživatelů slouží k provádění našich anket.

Přehled informací ohledně použitých textových souborů cookies a jiných technik včetně příslušných účelů zpracování, doby uložení a případných třetích poskytovatelů naleznete níže v našem seznamu používaných cookies.

V rámci použití technicky nezbytných textových souborů cookies a podobných nezbytných technik za účelem zpracování dat uživatelů jsou v závislosti na účelu zpracovávány zejména tyto druhy osobních údajů:

 • údaje zadané uživatelem za účelem zapamatování těchto údajů na následných stránkách (např. uložení souhlasu s používáním textových souborů cookies)
 • události související se zabezpečením (např. rozpoznání např. podvodného jednání při vyplňování)

Právním základem použití technicky nezbytných textových souborů cookies je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Vaše osobní údaje tedy zpracováváme na základě našeho (souběžného) oprávněného zájmu na shromažďování údajů za účelem zlepšení nabídky naší prodejny.

My, společnost Kaufland Česká republika v.o.s. jsme správcem osobních údajů v souvislosti s používáním tzv. cookies a jiných podobných technologií sloužících ke zpracování uživatelských údajů na všech (sub-)doménách https://survey2.medallia.eu/?kaufland-cz-feedless

Seznam cookies:

Kategorie

Název

Poskytovatel

Typ

Účel

Výmaz

Nezbytné

NSC_tvswfz.
nfebmmjb.dpn

Medallia

Nezbytné

Cookie je užit k vyrovnání zatížení soustavy.

Session (síťové spojení
mezi zákazníkem
a serverem)

Nezbytné

souhlas

Medallia

Nezbytné

Zaznamenává, zda respondent přijal podmínky používání souborů cookie.

1 rok

Nezbytné

ADRUM

AppDynamics

Nezbytné

Záznamová analýza ohledně výkonnosti stránky.

Session (síťové spojení
mezi zákazníkem
a serverem)

Příjemci / kategorie příjemců:

V rámci zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a podobných technik sloužících ke zpracování údajů uživatelů využíváme služeb specializovaných poskytovatelů, zejména z oblasti průzkumu mezi zákazníky.

Tito zpracovatelé zpracovávají Vaše údaje z našeho pověření. Zpracovatele vždy pečlivě vybíráme a smluvně je zavazujeme v souladu s čl. 28 GDPR. Veškeré společnosti uvedené v našem shora jmenovaném seznamu cookies jako poskytovatelé služeb pro nás pracují jako zpracovatelé. 

Doba uložení / kritéria stanovení doby uložení:

Dobu uložení textových souborů cookies naleznete ve shora uvedeném seznamu cookies.

3. Anketa mezi zákazníky v souvislosti s jejich zkušenostmi s nakupováním

Účel zpracování osobních údajů / právní základ:

V rámci anket mezi zákazníky shromažďujeme údaje o Vašich subjektivních zkušenostech a spokojenosti s nákupem. Účelem je kontinuální zlepšování Vaší spokojenosti s nakupováním v našich prodejnách.    

Právním základem tohoto zpracování osobních údajů je náš souběžný oprávněný zájem na zlepšení Vašich zkušeností a spokojenosti s nakupováním v našich prodejnách ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Příjemci / kategorie příjemců:

V rámci zpracování osobních údajů využíváme služeb specializovaných poskytovatelů, zejména z oblasti průzkumu mezi zákazníky. Tito zpracovatelé zpracovávají Vaše údaje z našeho pověření. Zpracovatele vždy pečlivě vybíráme a smluvně je zavazujeme v souladu s čl. 28 GDPR.

Doba uložení / kritéria stanovení doby uložení:

Vaše osobní údaje jsou smazány, příp. anonymizovány nejpozději 90 dnů poté, co Vám sdělíme finální odpověď.

Doba uložení údajů získaných anketou činí 12 měsíců. Poté jsou všechny hodnoty agregovány k počátku příslušného měsíce, ve kterém byla provedena anketa, takže již nelze přiřadit dobu k datům získaným z anket.

4. Kontaktování naším zákaznickým servisem

Účel zpracování osobních údajů / právní základ:

Uvedete-li svoje příjmení, e-mailovou adresu či telefonní číslo pro účely kontaktování, zpracováváme tyto údaje a hodnocení zákazníkem výhradně pro účely kontaktování a zpracování Vaší žádosti / Vašeho dotazu. Právním základem zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tedy náš společný, souběžný zájem na včasném zpracování Vaší žádosti / Vašeho dotazu, resp. na zpětné vazbě za účelem zlepšení Vašich zkušeností s nakupováním v našich prodejnách.

Příjemci / kategori příjemců:

V rámci zpracování osobních údajů využíváme služeb specializovaných poskytovatelů, zejména z oblasti klientského servisu a průzkumu mezi zákazníky. Tito zpracovatelé zpracovávají Vaše údaje z našeho pověření. Zpracovatele vždy pečlivě vybíráme a smluvně je zavazujeme v souladu s čl. 28 GDPR.

Doba uložení / kritéria stanovení doby uložení:

Po ukončení kontaktu budou Vaše osobní údaje smazány po uplynutí 90 dnů.

5. Výherní soutěž

Účel zpracování osobních údajů / právní základ:

Jsou-li v rámci výherní soutěže uloženy osobní údaje účastníků (příjmení, jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, ulice, číslo domu, PSČ a obec bydliště), jsou tyto údaje použity pouze pro účely provedení soutěže. Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

Příjemci / kategori příjemců:

V rámci zpracování osobních údajů využíváme služeb poskytovatelů specializujících se na výherní soutěže. Tito zpracovatelé zpracovávají Vaše údaje z našeho pověření. Zpracovatele vždy pečlivě vybíráme a smluvně je zavazujeme v souladu s čl. 28 GDPR.

Doba uložení / kritéria stanovení doby uložení:

Po ukončení výherní soutěže a oznámení vítězů jsou osobní údaje účastníků soutěže smazány. Údaje výherců jsou v případě věcných výher uloženy po dobu nároků ze záruky stanovenou příslušnými zákony, aby bylo v případě vady možné příp. zajistit opravu či výměnu.

6. Sdělení údajů do zemí mimo Evropský hospodářský prostor

Zda-li údaje sdělujeme příjemcům v třetí zemi (majícím sídlo mimo Evropský hospodářský prostor), zjistíte z údajů o příjemcích / kategoriích příjemců v rámci specifikace příslušného zpracování osobních údajů. Ohledně některých třetích zemí osvědčuje Evropská komise na základě tzv. rozhodnutí o přiměřenosti daný standard ochrany osobních údajů, jenž je srovnatelný s úrovní ochrany osobních údajů v Evropském hospodářském prostoru. Seznam těchto zemí naleznete na stránkách https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DE:PDF. Není-li v určité zemi dán srovnatelný standard ochrany osobních údajů, dbáme na to, aby byla ochrana osobních údajů dostatečně zajištěna prostřednictvím jiných opatření. V této souvislosti přicházejí v úvahu např. závazné vnitopodnikové předpisy, standardní smluvní doložky Evropské komise na ochranu osobních údajů, certifikáty či uznané morální kodexy. Obraťte se, prosím, na naši kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů (článek 8), bude-li chtít získat v této souvislosti bližší informace.

7. Práva uživatelů

V souladu s čl. 15 odst. 1 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) máte právo na základě příslušné žádosti bezúplatně získat informaci o osobních údajích, které jsou o Vaší osobě uloženy.

Kromě toho máte v případě splnění zákonem stanovených podmínek právo na opravu nepřesných/nesprávných údajů (čl. 16 GDPR), na výmaz (čl. 17 GDPR) a na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) Vašich osobních údajů.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), náleží Vám dle čl. 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Vyjádříte-li svůj nesouhlas se zpracováním osobních údajů, nebudou Vaše osobní údaje v budoucnu zpracovávány. To neplatí, pokud správce osobních údajů prokáže, že jsou dány kogentní důvody hodné ochrany hovořící pro oprávněné další zpracování takových osobních údajů, kdy tyto důvody převažují nad zájmem subjektu údajů ohledně uplatnění práva vznesení námitky proti zpracování dotčených osobních údajů. 

V případě, že jste zpracované údaje poskytli sami, máte právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), můžete souhlas kdykoli odvolat s účinky do budoucna, aniž by tím byla dotčena zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů.

Ve shora uvedených případech, v případě dotazů nebo stížností se obracejte písemně či e-mailem na kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů.

Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Další dotazy

Budete-li mít další dotazy ohledně shromažďování, zpracování a používání Vašich osobních údajů, obraťte se, prosím, na naši kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů:

Kaufland Česká republika v.o.s.
Právo & Compliance
Bělohorská 2428/203
169 00 Praha 6
oou@kaufland.cz

Stav k : 21.09.2020