Data o prodejně se načítají

Vaše data byla odeslána.
Toto není vaše prodejna?
Změnit
Vaše prodejna

Nedávno vyhledané prodejny

Podmínky použití: Věrnostní program „Kaufland Card“

PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ PERSONALIZOVANÝCH NABÍDEK PRO ÚČASTNÍKY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU KARTA KAUFLAND

1. Rozsah a vztah k ostatním předpisům

Tyto podmínky upravují využívání personalizovaných nabídek a kupónů zákazníky s Kartou Kaufland/ „Kaufland Card“ (dále jen "služba nebo Karta Kaufland").

Služba je provozována společností Kaufland Česká republika v.o.s.(dále jen "Kaufland" nebo "My"), ale i dalšími společnostmi v rámci skupiny, které se na poskytování služby podílejí (dále souhrnně „Kaufland“). Služba je určena spotřebitelům ("Uživatelé" nebo "Oni"), kteří si přejí dostávat personalizované nabídky reklamních akcí přizpůsobené jejich nákupnímu chování a nákupní historii v obchodech Kaufland, tedy nabídky, které co nejvíce odpovídají jejich zájmům. Služba je poskytována za následujících podmínek.


2. Podmínky účasti


Registrace do programu je možná pouze pro účastníka věrnostního programu Kaufland (dále jen "Uživatel") staršího 18 let. Kartu Kaufland lze používat pouze pro osobní účely. Využívání pro obchodní účely je zakázáno. Personalizované reklamní nabídky jsou nedílnou součástí věrnostního programu Karta Kaufland a jsou k dispozici v mobilní aplikaci Kaufland – Nabídky Kaufland (dále jen „mobilní aplikace Kaufland“) v sekci Karta Kaufland, nebo mohou být Uživateli zaslány způsobem, se kterým vyjádřil souhlas, tj. např. e-mailem, smskou, poštou apod.

Aby mohl Uživatel využívat personalizované reklamní nabídky, musí mít založený účet pro Kartu Kaufland a musí vylovit souhlas s podmínkami užívání, včetně souhlasu s analýzou jeho osobních údajů, nákupů v obchodech Kaufland a nákupní historie.

3. Účel služby


Účast ve věrnostním programu Kaufland a zasílání personalizovaných reklamních nabídek prostřednictvím aplikace Kaufland nebo jiného komunikačního kanálu využívaného Uživatelem je zdarma.

V rámci služby může Uživatel podle svých potřeb a spotřebitelského chování využívat různé typy nabídek.

Prostřednictvím personalizovaných reklamních nabídek má Kaufland možnost, avšak nikoliv povinnost, přizpůsobit nabídky zájmům a preferencím konkrétního Uživatele.

4. Typy personalizovaných reklamních nabídek

Podoba, délka trvání a parametry personalizované reklamní nabídky a pravidla pro její využití se mohou lišit a jsou vždy podrobně uvedeny v popisu konkrétní akce. V závislosti na typu karty, kterou Uživatel využívá (digitální karta v mobilní aplikaci nebo fyzická karta) se personalizované reklamní nabídky buď zobrazují v mobilní aplikaci Kaufland nebo jsou zasílány prostřednictvím komunikačního kanálu, se kterým Uživatel vyslovil souhlas.

Každá personalizovaná reklamní nabídka má například stanovenou určitou dobu platnosti, která může být v rozmezí od jedné hodiny přes jeden den po několik dní, a může platit buď ve všech obchodech Kaufland v dané zemi nebo pouze ve vybraných obchodech dle rozhodnutí a výslovného oznámení společnosti Kaufland. Personalizované reklamní nabídky mohou být různého typu a zahrnují například: slevu na určitý produkt, slevu na určitou skupinu produktů, slevu na celkovou hodnotu nákupního košíku Uživatele atd.

Individuální reklamní nabídky mohou být zasílány různě často, případně nemusí být zasílány vůbec, a to mimo jiné v závislosti na profilu Uživatele, jeho nákupech a probíhajících marketingových kampaních Kaufland (např. uvedení nového produktu na trh, kampaně týkající se nepotravinového zboží, obecné marketingové kampaně atd.).

5. Využití personalizovaných reklamních nabídek

Pokud během návštěvy obchodu uživatel u pokladny načte Kartu Kaufland (digitálně nebo fyzicky), společnost Kaufland nákup zaznamená a k příslušnému uživatelskému účtu přiřadí celý obsah daňového dokladu (tj. navštívený obchod, zakoupené produkty, počet kusů a hodnota každého produktu, použité slevy a kupóny, celková částka kupónu, čas a způsob platby). Účely přiřazení nákupu k účtu uživatele jsou uvedeny výše.

Personalizované reklamní nabídky je možné zobrazit v sekci Karta Kaufland v mobilní aplikaci Kaufland nebo o nich lze podle potřeby informovat prostřednictvím komunikačních kanálů, s jejichž použitím Uživatel vyjádřil souhlas.

Ve výchozím nastavení mohou být nabídky buď automaticky aktivovány, což znamená, že pokud Uživatel u pokladny načte Kartu Kaufland, nabídka se na jeho nákup automaticky uplatní, nebo mohou být neaktivní a aktivaci si zvolí sám Uživatel, až příslušnou nabídku bude chtít využít. V mobilní aplikaci Kaufland je pro každou personalizovanou reklamní nabídku Uživateli k dispozici tlačítko aktivovat/deaktivovat, takže záleží na volbě Uživatele, zda a kdy nabídku během doby její platnosti využije. Uživateli fyzické Karty Kaufland, který není zároveň uživatelem digitální Karty Kaufland, jsou personalizované reklamní nabídky oznamovány prostřednictvím komunikačního kanálu, se kterým Uživatel vyslovil souhlas, a jsou ve výchozím nastavení Karty Kaufland automaticky aktivovány.

Bude-li při placení u pokladny načtena digitální Karta Kaufland, uplatní se všechny aktivované personalizované reklamní nabídky.

Bude-li při placení u pokladny načtena fyzická Karta Kaufland, uplatní se automaticky všechny výchozí aktivní personalizované reklamní nabídky, o kterých byl uživatel informován prostřednictvím zvoleného média.

6. Prostředky pro oznámení personalizovaných reklamních nabídek

Pokud Uživatel přijal podmínky využívání personalizovaných reklamních nabídek, zobrazí se mu personalizované reklamní nabídky v příslušné části v sekci Karta Kaufland v mobilní aplikaci Kaufland.

Informace o svých personalizovaných reklamních nabídkách bude moci Uživatel získat prostřednictvím komunikačního kanálu, s jehož používáním vyjádřil souhlas.

 

Chcete-li mít možnost využít nad rámec nabídek, které jsou přístupné všem uživatelům Karty Kaufland, též personalizované nabídky, je třeba, abyste udělili svůj výslovný souhlas s analýzou své nákupní historie:

¨ Ano, souhlasím s analýzou své nákupní historie za účelem zasílání personalizovaných nabídek.

¨ Nesouhlasím s analýzou své nákupní historie za účelem zasílání personalizovaných nabídek.


PODMÍNKY POUŽITÍ – VĚRNOSTNÍ PROGRAM SPOLEČNOSTI KAUFLAND

1. Oblast platnosti a vztah k jiným úpravám

Tyto Podmínky použití upravují používání služby věrnostní karty Kaufland „Kaufland Card“ (dále jen „Služba“). Služba je provozována společností Kaufland Česká republika v.o.s.(dále jen „společnost Kaufland“ nebo „my“), přičemž do poskytování Služby jsou zapojeny i jiné společnosti náležející do skupiny Kaufland (společně dále jen „společnost Kaufland“). Služba je určena spotřebitelům (dále jen „Uživatel(é)“ nebo „Vy“), kteří mají zájem získat účastí na věrnostním programu zvláštní výhody a  chtějí od společnosti Kaufland získávat personalizované informace o nabídkách a akcích společnosti Kaufland, které co nejvíce odpovídají zájmům příslušné osoby. Cílem Služby je tedy poskytnout spotřebiteli výhody programu a informace související s přímým marketingem. Služba je poskytována na základě níže uvedených Podmínek použití.

2. Podmínky účasti

Účastník věrnostního programu společnosti Kaufland „Kaufland Card“ (dále rovněž jen „Uživatel(é)“)  musí dosáhnout věku minimálně 18 let, aby se mohl přihlásit v rámci naší Služby. Používání je možné pouze k soukromým účelům. Komerční využití je vyloučeno.

3. Registrace a účet

Aby Uživatel mohl využívat naši Službu, musí si založit účet prostřednictvím Kaufland App nebo na Informacích našeho obchodního domu. Vzhledem k tomu, že Službu poskytujeme dobrovolně a bezúplatně, jsme oprávněni založení účtu v jednotlivém případě i bez uvedení důvodu odepřít.

E-mailová adresa a Vaše mobilní telefonní číslo, které jako Uživatel uvedete, nesmí být přiřazeno k žádnému jinému účtu. Porušení pravidel ze strany Uživatele je dáno v případě, uvede-li e-mailovou adresu, mobilní telefonní číslo nebo jiné kontaktní údaje, které nenáleží Uživateli, zejména dočasnou anonymní e-mailovou adresu. Uživatel je povinen bezpečně uchovávat svoje přístupové údaje. Je zakázáno umožnit jiným osobám přístup k účtu Uživatele.

Jakákoli interakce se společností Kaufland prostřednictvím účtu Uživatele je přičitatelná Uživateli. To platí rovněž v případě, pokud třetí osoby jednají prostřednictvím účtu Uživatele v případě, že tyto třetí osoby měly přístup k účtu Uživatele v důsledku zaviněného jednání Uživatele. Uživatel je povinen informovat nás bez zbytečného odkladu o jakémkoli neoprávněném použití svého účtu a změnit svoje přístupové údaje, má-li Uživatel indicie pro to, že je jeho účet neoprávněně užíván třetími osobami. 
Uživatel se může prostřednictvím aplikace Kaufland App, která je disponibilní pro různé mobilní platformy / provozní (operační) systémy, přihlásit do věrnostního programu společnosti Kaufland. Prostřednictvím této aplikace bude mít Uživatel k dispozici řadu služeb a nabídek týkajících se společnosti Kaufland.

V průběhu registrace bude Uživateli automaticky přiřazeno zákaznické číslo.

Uživatel bude mít později rovněž možnost registrovat se elektronicky přímo v  našich prodejnách na Informacích – prostřednictvím tabletu.

 
4. Předmět plnění

Účast na věrnostním programu společnosti Kaufland je zdarma. 

Touto Službou získá Uživatel přístup k řadě rozmanitých služeb „šitých“ Uživateli přímo na míru. Tyto služby zahrnují mimo jiné nabídky uzpůsobené speciálně dle potřeb a nákupního chování Uživatele, účast na výherních soutěžích a na slevových a zvláštních akcích. Touto nabídkou budeme usilovat o to, abychom výrobky a službami, které společnost Kaufland nabízí, uspokojili záliby a zájmy Uživatele.


V rámci registrace se dotazujeme na tyto kmenové zákaznické údaje o Uživateli: oslovení/pohlaví, titul (nepovinný údaj), jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, okres/obvod, PSČ, obec), preferovaná prodejna  Kaufland, datum narození, e-mailová adresa, mobilní telefonní číslo. Registrací souhlasí Uživatel s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a s těmito Podmínkami použití a prohlašuje, že se s nimi seznámil.


Identifikuje-li se Uživatel při své návštěvě prodejny u pokladny, shromažďujeme údaje o jím navštívené prodejně, o výrobcích, které nakoupil, a to v členění dle druhu, množství a ceny, dále o kuponech, které uplatnil, o hodnotě kuponu a o okamžiku úhrady a o zvoleném platebním prostředku. Přiřazením nákupu k zákaznickému účtu sledujeme účely uvedené v bodu 1, například poskytnutí nabídek zvláště zohledňujících záliby a zájmy Uživatele a účast na akcích.

Uživatel se u pokladny identifikuje aktivně prostřednictvím své digitální zákaznické karty nebo předložením své fyzické zákaznické karty, uplatněním personalizovaného kuponu nebo využitím funkce kuponu v aplikaci Kaufland.

Přihlašovací údaje Uživatele jsou shromažďovány a používány pro účely přihlášení. Aby se Uživatel nemusel při každé návštěvě v aplikaci nově přihlašovat, jsou jeho přihlašovací údaje uloženy v šifrované podobě v aplikaci po dobu, dokud se Uživatel  ze svého účtu neodhlásí.

Za každý nákup v kterékoliv prodejně Kaufland v hodnotě nejméně 100,- Kč, při jehož placení předloží Uživatel digitální Kaufland Card, budou Uživateli na Kaufland Card připsány věrnostní body tak, že za prvních 100,- Kč hodnoty nákupu bude připsán Uživateli 1 věrnostní bod a za dalších 100,- Kč hodnoty nákupu  opět vždy 1 věrnostní bod. Uživatel bude moci získat další věrnostní body nad rámec uvedený v předchozí větě jako odměnu za určité nákupní chování nebo jako cenu v soutěžích. Věrnostní body sbírá Uživatel průběžně, v námi určených termínech bude možné, aby si Uživatel věrnostní body vyměnil za kupony nebo věrnostní artikly. Věrnostní body jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich připsání na Kaufland Card. Ke dnům 01.03., 01.06., 01.09. a 01.12 daného roku propadají věrnostní body starší 6 měsíců a tyto již nebude moci Uživatel využít.

Sběr bodů, tak jak je uveden v předchozím odstavci, platí též po předložení fyzické karty, avšak pouze za předpokladu, že má Uživatel sloučen svůj zákaznický účet se zákaznickým online účtem (blíže viz. Bod 10 sloučení účtů).

Sběr  bodů s fyzickou kartou bez sloučení účtů je  možný pouze v rámci  speciálních akcí, které budou Uživatelům předem ohlášeny na internetových stránkách Kaufland v sekci Kaufland Card (www.kaufland.cz/podmínky-pouziti-vernostni-program-kaufland-card)

 

Uživateli nebudou připsány věrnostní body za nákup tabákových výrobků, cigaret a počáteční kojenecké výživy.

Uživatel dále vyjadřuje registrací ve věrnostním programu a užíváním Kaufland Card souhlas s účastí na soutěžích námi pořádaných v rámci věrnostního programu. Společnost Kaufland je oprávněna pořádat soutěže v rámci používání Kaufland Card, s tím, že výherci soutěže budou losováni z Uživatelů Kaufland Card, kteří v předem oznámeném časovém období nakoupí zboží u společnosti Kaufland a předloží při nákupu svoji Kaufland Card. Výhry budou specifikovány a oznámeny společně s oznámením časového období nákupu zboží. Uživatel nákupem u společnosti Kaufland a předložením Kaufland Card při nákupu výslovně souhlasí s účastí ve výše uvedených soutěžích.


5. Všeobecné požadavky na používání Služby

Pro používání aplikační služby zákaznického věrnostního programu společnosti Kaufland „Kaufland Card“ je zapotřebí platné mobilní telefonní číslo, chytrý telefon s operačním systémem Android nebo  iOS a internetové připojení na tomto přístroji. 

Aby Uživatel mohl používat aplikaci zákaznického věrnostního programu společnosti Kaufland „Kaufland Card“, musí si stáhnout software z obchodu App Store. Pro různé typy mobilních telefonů jsou k dispozici specifické verze softwaru. V případě některých typů mobilních telefonů nemusí být z technických důvodů k dispozici vhodný software. Neexistuje-li pro příslušný mobilní telefon Uživatele vhodná verze softwaru, nemůže tento Uživatel tyto služby využívat.


Instalace softwaru a používání Služeb vyžaduje pravidelný přenos dat z mobilního telefonu Uživatele. Rozsah a četnost přenosu dat závisí na druhu a rozsahu používání Služeb. Náklady na připojení vznikající v souvislosti s přenosem dat hradí Uživatel. Jejich výše se řídí smlouvou uzavřenou mezi Uživatelem a příslušným poskytovatelem datových, resp. mobilních služeb (operátorem). 

Náklady na zřízení internetového připojení a jeho zachování na straně Uživatele nejsou součástí Služeb. Související náklady vycházejí ze smluvního vztahu Uživatele a poskytovatele jeho internetového připojení. 
Používání Služby kromě toho v souvislosti se skenováním QR kódů vyžaduje dostatečné nabití baterie mobilního telefonu a jas displeje pro účely provedení úhrady v rámci platebního systému Check-out. 
Uživatel se zavazuje, že si nainstaluje updaty nabízené společností Kaufland. Uživatel bude během používání softwaru příslušným způsobem o jednotlivých updatech informován. 

6. Vaše povinnosti

Uživatel musí zadat při registraci správné údaje a aktualizovat svůj profil; je povinen uchovávat v tajnosti své heslo a v případě zneužití či podezření z pokusu o zneužití je změnit.
Uživatel je povinen používat Službu v souladu s platným použitelným právem České republiky.

7. Odpovědnost

Neneseme odpovědnost v případě, že aplikace nefunguje či funguje s omezením, nebo není-li k dispozici připojení WLAN nebo je-li k dispozici pouze s omezením, nebo nefunguje-li skenovací zařízení na pokladně řádně a nejsou-li nabídky disponibilní.

I přes pečlivé plánování může v důsledku nepředvídatelného nárůstu poptávky případně dojít k tomu, že některé výrobky budou již v první den nabídky vyprodány.

8. Výpověď, výmaz

Uživatel je oprávněn kdykoli bez udání důvodu ukončit účast využitím funkce „Smazat uživatelský účet“. Výpověď ze strany společnosti Kaufland je rovněž možná bez udání závažného důvodů, a to kdykoli s dodržením výpovědní doby v délce 10 dnů. Právo stran na mimořádnou výpověď ze závažného důvodu bez dodržení výpovědní doby tím není dotčeno. 

9. Změny Podmínek použití

Společnost Kaufland může tyto Podmínky použití změnit v souladu s ustanoveními tohoto oddílu. Aktuální verzi Podmínek použití si můžete kdykoli stáhnout na kaufland.cz/podminky-pouziti-vernostni-program-kaufland-card Stav Podmínek použití je uveden vždy v Podmínkách. 

Jsme oprávněni měnit tyto Podmínky použití, slouží-li tato změna našim oprávněným zájmům, zejména je-li v zájmu zlepšení poskytování služeb a přihlédneme-li přiměřeně k zájmům Uživatelů.

Změní-li společnost Kaufland Podmínky použití, informuje společnost Kaufland Uživatele o této skutečnosti a poskytne mu nové Podmínky použití k dispozici. Nevyjádří-li Uživatel s platností nových Podmínek použití ve lhůtě 4 týdnů svůj nesouhlas, jsou změněné Podmínky použití považovány z jeho strany za přijaté. Společnost Kaufland na tuto skutečnost Uživatele v příslušném e-mailu upozorní. Vyjádří-li Uživatel svůj nesouhlas se změněnými Podmínkami použití, je společnosti Kaufland vyhrazena možnost vypovědět příslušný smluvní vztah.

10. Sloučení účtů

Máte-li zákaznický účet provázaný s fyzickou kartou a zákaznický účet provázaný s digitální zákaznickou kartou, můžete tyto účty sloučit.

Cílem sloučení účtů je to, aby zákazník mohl vedením jediného účtu zjednodušit své členství v zákaznickém programu společnosti Kaufland spočívajícím ve věrnostní kartě „Kaufland Card“ a aby mohl v plném rozsahu využívat výhody svého členství.

Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Oprávněný zájem společnosti Kaufland spočívá ve snaze zvýšit spokojenost zákazníků zefektivněním správy účtů a zabránit zbytečné správě osobních údajů.

 

Při sloučení Vašeho dosavadního zákaznického účtu se zákaznickým online účtem dojde k přenosu těchto údajů: pohlaví, příjmení, jméno, adresa, číslo mobilního telefonu, údaje o transakcích (např. údaje o pokladních dokladech) a příp. prohlášení o udělení souhlasu metodou opt-in. Abychom mohli převést tyto osobní údaje, musíte nejprve ověřit svou totožnost prostřednictvím čísla Vašeho mobilního telefonu, které jste uvedli při registraci fyzické věrnostní karty. Pro tyto účely Vám zašleme potvrzovací SMS zprávu. Potvrzením bude Váš stávající zákaznický účet sloučen s Vaším budoucím online zákaznickým účtem. Následně můžete údaje Ve vašem online zákaznickém účtu upravit.


Zásady ochrany osobních údajů společnosti Kaufland v souvislosti s věrnostním programem  „Kaufland Card“ dle čl. 13 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

Zákaznický program společnosti Kaufland spočívající ve věrnostní kartě „Kaufland Card“ je vlastní věrnostní program společnosti Kaufland, do něhož se můžete přihlásit, abyste mohli využívat nejrůznější výhody, které tento program nabízí. Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů Vám mají poskytnout podrobné a transparentní informace o zpracování a použití Vašich osobních údajů v souvislosti s účastí na věrnostním programu společnosti Kaufland „Kaufland Card“. Pro používání internetových stránek www.kaufland.cz platí v doplnění zásady ochrany osobních údajů uvedené na těchto internetových stránkách. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely splnění smlouvy uzavřené s uživatelem. Díky věrnostní kartě Kaufland Card Vám můžeme nabízet individuální servis. Tento servis zahrnuje mimo jiné zejména nabídky sestavené se zvláštním přihlédnutím k Vašim potřebám a přáním, účast na výherních soutěžích, elektronické sbírání věrnostních bodů a specifické slevové a další zvláštní akce. Věříme, že tento věrnostní program tvoří další přidanou hodnotu, kterou Vám tímto rádi poskytneme.

1. Správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

 

Kaufland Česká republika v.o.s.(dále jen „společnost Kaufland“)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 20184, IČ: 25110161

Bělohorská 203

169 00 Praha 6

Telefon: +420 800 165 894

E-mail: kontakt@kaufland.cz

 

2. Proces registrace

Účast v zákaznickém programu společnosti Kaufland spočívajícím ve věrnostní kartě „Kaufland Card“ vyžaduje jednorázovou registraci.

Účast je možná dvojí formou. Buď si můžete stáhnout aplikaci Kaufland App a projít registračním procesem, přičemž v takovém případě používáte virtuální zákaznickou kartu. V druhém případě můžete na Informacích jakéhokoliv obchodního domu Kaufland / jakékoliv prodejny Kaufland požádat o vydání fyzické karty.

2.1 Účast na základě fyzické karty

Chcete-li používat fyzickou kartu, obdržíte ji na Informacích Vašeho obchodního domu Kaufland / Vaší prodejny Kaufland. Vaše registrace bude v tomto případě provedena za pomoci tabletu společnosti Kaufland na Informacích. Naši pracovníci Vám s registrací rádi pomohou.

2.2 Účast na základě virtuální karty prostřednictvím aplikace Kaufland App

Alternativně můžete používat rovněž virtuální věrnostní kartu Kaufland Card, a to pomocí aplikace Kaufland App. Pro tento účel si musíte stáhnout aplikaci Kaufland App a zaregistrovat se v rámci této aplikace.

2.3 Zřízení zákaznického účtu Kaufland

Bez ohledu na to, jakou z obou možností registrace využijete, je postup, jenž poté následuje, stejný. V rámci registrace Vám bude založen zákaznický účet Kaufland a Vaše osoba bude uložena jako uživatel věrnostní karty Kaufland Card. Při používání zákaznického účtu shromažďujeme údaj o prodejně Kaufland, ve které nakupujete. Kromě toho shromažďujeme při používání digitálního nákupního lístku údaje o druhu a rozsahu produktů, které jste v příslušném lístku uložili, údaj o okamžiku použití, o prohlédnutých a aktivovaných kuponech, o historii samostatného skenování, o Vašich preferencích v souvislosti s prohlížením nabídky a o Vámi zvolené kmenové prodejně. Kromě toho shromažďujeme informace o používané verzi provozního systému a o značce příslušného zařízení.

Teprve založením zákaznického účtu a použitím věrnostní karty Kaufland Card, resp. aplikace Kaufland App Vám můžeme zobrazit na základě údajů generovaných v souvislosti s používáním této karty individuální informace a kupony.

 

3. Druh (povaha) osobních údajů

V rámci registrace ukládáme coby povinné údaje pouze Vaše jméno a příjmení, titul (pokud ho uvedete), Vaše datum narození (k identifikačním účelům a pro účely ověření oprávnění k účasti na programu), heslo, které si osobně zvolíte (pro přihlášení na internetových stránkách programu Kaufland Card), Vaši adresu (ulice, číslo domu, číslo bytu, okres/obvod, PSČ, obec a země) a Vaši e-mailovou adresu nebo alternativně Vaše mobilní telefonní číslo (pro účely zasílání e-mailů/SMS týkajících se stavu zákaznického programu a pro účely autentifikace e-mailové adresy, resp. mobilního telefonního čísla prostřednictvím metody double opt-in).

 

4. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů v rámci účasti na zákaznickém programu společnosti Kaufland spočívajícím ve věrnostní kartě „Kaufland Card“ je vytvoření vazby se zákazníky formou sbírání digitálních věrnostních bodů, dále péče o uživatele formou personalizovaných informací o nabídkách a akcích, neustálé zlepšování funkcionality a zajištění přívětivé manipulace a využívání věrnostní karty „Kaufland Card“.

V případě, že uživatel udělí vedle prohlášení o účasti volitelně i souhlas se zasíláním reklamních sdělení / reklamy (viz bod 7), je dalším účelem zpracování osobních údajů informování uživatele o zvláštních nabídkách a komunikace související s věrnostním programem jako např. e-mailové zprávy v souvislosti s blahopřáním k narozeninám a informační e-maily uzpůsobené individuálnímu spotřebitelskému chování uživatele zasílané prostřednictvím e-mailu, formou SMS a/nebo prostřednictvím krátkých oznámení (push zprávy InApp), popř. prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

 

5. Právní základ zpracování osobních údajů

V případě základního členství je právním základem pro zpracování dat čl. 6 odst. 1 b) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, nebo čl. 6 odst. 1 f) GDPR, neboť máme převažující oprávněný zájem na tom, abychom mohli naše nabídky co možná nejlépe upravovat dle Vašich individuálních produktových zájmů. Vyjádří-li uživatel kromě toho souhlas se zasíláním reklamních sdělení / reklam, jedná se o specifický souhlas dle čl. 6 odst. 1 a) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), jenž tvoří právní základ zpracování osobních údajů.

 

6. Rozsah základní účasti

Věrnostní slevy: Členové programu získají slevy z cen nejrůznějších akčních výrobků či skupin zboží nebo například slevové kupony.

Elektronické věrnostní akce: Uživatelé mohou díky věrnostní kartě „Kaufland Card“ sbírat elektronické věrnostní body. Abyste mohli sbírat věrnostní body digitální formou, musí uživatel naskenovat při každé transakci (placení) QR kód své fyzické nebo virtuální věrnostní karty Kaufland Card. Nasbírané věrnostní body budou uživateli následně elektronicky připsány do zákaznického účtu Kaufland. Body lze následně čerpat rovněž prostřednictvím věrnostní karty Kaufland Card. Uživatelé mohou sbírat věrnostní body napříč jednotlivými akcemi, tj. body nepropadají uplynutím období stanoveného pro příslušnou akci sbírání věrnostních bodů, ale lze je v takovém případě uplatnit i v rámci budoucích akcí.

V rámci základní účasti individuálně vyhodnocujeme Vaše osobní nákupní chování, a to na základě výrobků, které sami evidujete prostřednictvím věrnostní karty Kaufland Card. K nákupnímu chování patří údaje uvedené v bodu 2.3. těchto Podmínek používání.

 

7. Souhlas s reklamou a rozšířené výhody programu

Předem bychom chtěli upozornit, že účast na programu je možná zásadně bez jakékoli formy přivolení k reklamě. Pokud nám udělíte souhlas se zasíláním reklamních sdělení / reklamy, získáte více informací a nabídek o produktech a službách skupiny Kaufland, které odpovídají Vašim nákupním a spotřebitelským zvyklostem.

Pokud nám udělíte příslušný souhlas, vyjadřujete tím souhlas s tím, že Vám smíme na základě příslušného vytvořeného uživatelského profilu zasílat individuální nabídky, informace a výhody plynoucí ze členství v programu (např. kupony zohledňující Vaše spotřebitelské potřeby a přání), a to přímou marketingovou cestou jako např. e-mailem, formou SMS a/nebo ve formě krátkých oznámení (push zprávy InApp), popř. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb zohledňujících Vaše spotřebitelské chování a Vaše předpokládané zájmy odvozené z tohoto chování. Kromě toho současně vyjadřujete Váš souhlas s tím, že Vás smíme e-mailem informovat o modernizaci prodejny, kterou jste si zvolili za Vaši kmenovou prodejnu, dále že Vám smíme zvolenou přímou marketingovou cestou poblahopřát k narozeninám a že smíme propojit Váš zákaznický profil či profil abonenta newsletterů s údaji z věrnostního programu Kaufland Card. Tento souhlas můžete e-mailem či příslušným nastavením v aplikaci Kaufland App s účinky do budoucna kdykoli odvolat. Přímý marketing prováděný na základě souhlasu bude v tomto případě neprodleně zastaven, aniž by přitom došlo k automatickému výmazu či ukončení Vašeho zákaznického účtu u společnosti Kaufland.

 

8. Příjemci / kategorie příjemců

Sdělování údajů třetím osobám stojícím mimo skupinu Kaufland zásadně vylučujeme. Výjimečně jsou údaje zpracovávány z našeho pověření příslušnými zpracovateli. Zpracovatele vždy pečlivě vybíráme, provádíme jejich audit a smluvně je zavazujeme v souladu s čl. 28 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Kromě toho může být nezbytné, abychom výňatky z Vašich dotazů sdělovali smluvním partnerům (např. dodavatelům v případě specifických dotazů týkajících se jednotlivých výrobků) v souvislosti se zpracováním Vaší žádosti. V těchto případech je však příslušný dotaz nejprve anonymizován tak, aby třetí osoby nemohly na základě takového dotazu vytvořit vazbu k Vaší osobě. Pokud bude v konkrétním případě nezbytné sdělit Vaše osobní informace, budeme Vás o této skutečnosti předem informovat a vyžádáme si Váš souhlas.

 

9. Doba uložení / kritéria pro stanovení doby uložení:

Všechny osobní údaje shromážděné a zpracované v rámci registrace, členství a účasti na programu zůstávají uloženy po dobu Vašeho členství ve Vašem zákaznickém účtu. Máte možnost kdykoli Vaše členství ukončit a tím iniciovat výmaz, resp. anonymizaci údajů, které byly v rámci zákaznického programu společnosti Kaufland týkajícího se věrnostní karty „Kaufland Card“ uloženy.

Odhlásit z programu se lze prostřednictvím aplikace Kaufland App, servisní linky, pomocí kontaktního formuláře na internetových stránkách www.kaufland.cz nebo e-mailem (kauflandcard@kaufland.cz). Všechny osobní údaje budou v takovém případě následně nevratně vymazány, resp. anonymizovány.

 

10. Šifrování

Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření tak, abychom zajistili co možná nejkomplexnější ochranu Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem. Vedle zajištění provozního prostředí používáme šifrování. Vámi uvedené informace jsou přenášeny v zašifrované podobě prostřednictvím protokolu SSL (secure socket layer) a jsou autenticky ověřovány tak, aby se předešlo zneužití osobních údajů třetími osobami. Šifrování poznáte na internetových stránkách tak, že na stavovém řádku Vašeho prohlížeče je symbol zámku vyobrazen v uzamčené podobě a řádek adresy začíná „https....“.

 

11. Vaše práva subjektu údajů

V souladu s čl. 15 odst. 1 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) máte právo na základě příslušné žádosti bezúplatně získat informaci o osobních údajích, které jsou o Vaší osobě uloženy u společnosti Kaufland.

Kromě toho máte v případě splnění zákonem stanovených podmínek právo na opravu nepřesných/nesprávných údajů (čl. 16 GDPR), na výmaz (čl. 17 GDPR) a na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) Vašich osobních údajů.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 e) nebo f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), náleží Vám dle čl. 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Vyjádříte-li svůj nesouhlas se zpracováním osobních údajů, nebudou Vaše osobní údaje v budoucnu zpracovávány. To neplatí, pokud správce osobních údajů prokáže, že jsou dány kogentní důvody hodné ochrany hovořící pro oprávněné další zpracování takových osobních údajů, kdy tyto důvody převažují nad zájmem subjektu údajů ohledně uplatnění práva vznesení námitky proti zpracování dotčených osobních údajů.

V případě, že jste zpracované údaje poskytli sami, máte právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 a) nebo čl. 9 odst. 2 a) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), můžete souhlas kdykoli odvolat s účinky do budoucna, aniž by tím byla dotčena zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů.

Ve shora uvedených případech, v případě dotazů nebo stížností se obracejte písemně či e-mailem na pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem je  dozorový úřad země místa Vašeho pobytu nebo sídla správce (osobních údajů).

 

12. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

E-mail: oou@kaufland.cz

Poštovní adresa:

Kaufland Česká republika v.o.s.

Právo & Compliance

Bělohorská 203

169 00 Praha 6