Data o prodejně se načítají

Vaše data byla odeslána.
Toto není vaše prodejna?
Změnit
Vaše prodejna

Nedávno vyhledané prodejny

Zásady ochrany osobních údajů pro aplikaci Kaufland

Ochrana vaší osobní sféry má pro nás velkou prioritu, protože ochranu osobních údajů vnímáme jako důležitý kvalitativní prvek odpovědného přístupu k zákazníkům. Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů vám poskytnou informace o tom, jakým způsobem dochází ke shromažďování, zpracovávání a používání vašich osobních údajů při registraci a používání aplikace společnosti Kaufland. Společnost Kaufland nepoužívá vaše údaje, které jsou generovány v případě, používáte-li aplikaci Kaufland, k jiným účelům než k těm, které jsou zde podrobně uvedeny a popsány. Vaše údaje zejména nebudou bez vašeho zvláštního souhlasu použity či vyhodnoceny ani k reklamním účelům, a ani nebudou sděleny třetím stranám.

 

1. Správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 bod 7 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

Kaufland Česká republika v.o.s.
Bělohorská 2428/203169 00 Praha 6
Telefon: 800 165 894
E-mail: kontakt@kaufland.cz

2. Registrace aplikace Kaufland vytvořením zákaznického účtu Kaufland

Základní funkce aplikace Kaufland můžete zásadně využívat i anonymně bez registrace (např. funkce vyhledávání jednotlivých prodejen, funkce nabídek, zobrazení receptů). Plný rozsah funkcí je vám však k dispozici až po registraci v aplikaci a s tím souvisejícím nezbytném založení osobního profilu.

Účel zpracování osobních údajů / právní základ:

Registrace vám např. umožňuje sdílení obsahů s jinými uživateli jako např. vámi vytvořeného „nákupního lístku“. Tato funkce je popsána níže. V souvislosti s registrací jsou shromažďovány a používány tyto vaše osobní údaje coby povinné údaje: vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa a vámi osobně zvolené heslo. Vaše e-mailová adresa slouží výhradně jako uživatelské jméno pro přihlášení do aplikace Kaufland nebo pro LogIn na stránkách www.kaufland.cz (chcete-li je používat). Vaše jméno použije společnost Kaufland pouze tehdy, aby vás mohla oslovit jménem. Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci používání registrované aplikace Kaufland je čl. 6 odst. 1 f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Oprávněný zájem společnosti Kaufland vyplývá ze snahy poskytovat registrovaným uživatelům aplikace Kaufland její jednotlivé funkce.

Přihlásíte-li se do aplikace Kaufland buď vaším uživatelským jménem a vaším osobním heslem nebo prostřednictvím sociální sítě (social login), můžete využívat zásadně všechny funkce aplikace Kaufland. Heslo zůstane v aplikaci uloženo. Zůstanete tak přihlášeni v aplikaci Kaufland, takže po skončení relace aplikace musíte kliknout pouze na ikonu Kaufland na obrazovce vašeho tabletu / chytrého telefonu, abyste aplikaci Kaufland znovu aktivovali. Bez ohledu na to nejsou v případě, že aktuálně není aplikace používána, přenášeny žádné údaje. V rámci aplikace Kaufland se můžete kdykoli manuálně odhlásit. Při opětovném nahrání aplikace Kaufland musíte znovu zadat přístupové údaje.

Upozornění: Alternativně se můžete zaregistrovat rovněž prostřednictvím sociálních sítí (tzv. social login) a v budoucnu se jejich pomocí přihlašovat do aplikace Kaufland, příp. přes stránky www.kaufland.cz (např. přes Facebook, Twitter nebo Google+). V této souvislosti je však zapotřebí udělit zvláštní souhlas. Další informace týkající se zásad ochrany osobních údajů v souvislosti s přenášenými daty naleznete v bodu 3 „Registrace prostřednictvím sociálních sítí“.

Příjemci / kategorie příjemců:

Údaje z vašeho profilu v aplikaci Kaufland mohou používat v rámci skupiny Kaufland pouze příslušné odborné úseky za účelem technické administrace zákaznických účtů Kaufland a ke statistickému anonymizovanému vyhodnocování. Údaje nejsou mimo společnost Kaufland sdělovány třetím stranám.

3. Registrace prostřednictvím sociálních sítí

Účel zpracování osobních údajů / právní základ:

Nabízíme vám možnost registrovat a přihlásit se prostřednictvím vašeho účtu, jenž máte zřízený u Facebooku, Google+ nebo Twitteru, a to na stránkách www.kaufland.cz nebo v aplikaci Kaufland Kaufland (přihlášení prostřednictvím sociální sítě / social-login). Dodatečná registrace k zákaznickému účtu Kaufland není v tomto případě nutná. Váš profil na vaší sociální síti (Google+, Facebook nebo Twitter) bude propojen s profilem v aplikaci Kaufland, takže se prostřednictvím vašeho účtu na příslušné sociální síti můžete současně autentifikovat vůči vašemu profilu v aplikaci Kaufland a přihlásit se na ně právě prostřednictvím těchto sociálních sítí. Výhodou pro vás je, že si nemusíte pamatovat žádné další heslo. Díky propojení získáme od společnosti Facebook Inc., Twitter Inc., resp. Google Inc. automaticky níže uvedené informace:

 • číselné ID příslušné sociální mediální služby
 • jméno a příjmení
 • pohlaví
 • uživatelské jméno v rámci sociální sítě Twitter, Google +, resp. Facebook
 • informace o tom, zda-li byl účet ověřen (verified), např. „Ano“
 • link na váš veřejný profil u zvolené sociální mediální služby.

Právním základem zpracování vašich údajů v rámci používání volitelného přihlášení prostřednictvím sociálních sítí je váš níže uvedený souhlas dle čl. 6 odst. 1 a) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

V případě používání služby přihlášení prostřednictvím sociální sítě udělujete souhlas s níže uvedeným shromažďováním, zpracováním a používáním vašich údajů:

Uděluji souhlas s tím, aby poskytovatel mých sociálních mediálních služeb (Twitter, Facebook nebo Google +) předával společnosti Kaufland v rámci procesu přihlašování prostřednictvím sociálních sítí níže uvedené údaje:

 • číselné ID příslušné sociální mediální služby
 • jméno a příjmení
 • pohlaví
 • uživatelské jméno na sociální síti Twitter, Google +, resp. Facebook
 • informaci o tom, zda-li byl účet ověřen (verified), např. „Ano“

Tyto údaje smí společnost Kaufland uložit v mém osobním „profilu v aplikaci Kaufland“ a používat je výhradně pro účely přihlašování a k osobnímu oslovení v zákaznickém účtu a v aplikaci Kaufland. Je mi známo, že přihlášením prostřednictvím sociální sítě získá i provozovatel příslušné sociální mediální služby informaci o tom, že jsem propojil(a) zákaznický účet Kaufland s mým účtem.

Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat e-mailem na kontakt@kaufland.cz s účinky do budoucnosti. V takovém případě již není možné používat přihlašování prostřednictvím sociálních sítí, ale je nezbytné se zaregistrovat v rámci zákaznického účtu Kaufland. Veškeré údaje, které byly do tohoto okamžiku o mojí osobě uloženy na základě tohoto souhlasu, budou smazány.

Další informace o přihlášení prostřednictvím sociálních sítí Twitter, Facebook a/nebo Google a o nastaveních vašeho účtu u příslušné sociální mediální služby chránících vaši osobní sféru naleznete v Informacích o ochraně osobních údajů a v Podmínkách použití sociálních sítí Facebook ( https://www.facebook.com/legal/terms), Twitter ( https://twitter.com/privacy?lang=cs), resp. Google ( http://www.google.com/policies/privacy/?hl=cs ).

Příjemci / kategorie příjemců:

Údaje z vašeho profilu v aplikaci Kaufland mohou používat v rámci skupiny Kaufland pouze příslušné odborné úseky, které jsou pověřeny péčí a správou zákaznických účtů Kaufland. Údaje nejsou mimo skupinu Kaufland sdělovány třetím stranám.

4. Zobrazení aktuálních nabídek prostřednictvím automatického vyhledávače prodejen

Účel zpracování osobních údajů / právní základ:

Prostřednictvím aplikace Kaufland máte přístup k aktuálním nabídkám a informacím (otevírací doby, adresa, nabídky) vaší nejbližší prodejny. Za tímto účelem je při otevření aplikace Kaufland váš mobilní přístroj automaticky lokalizován pomocí geolokalizační funkce API. V případě přístroje s operačním systémem IOS je lokalizace provedena až ve chvíli, kdy uživatel aktivuje funkci vyhledávání prodejny. V případě operačního systému Android je poloha určena automaticky po otevření aplikace Kaufland. Pro tyto účely jsou při otevření aplikace Kaufland přeneseny různé geoinformace koncového mobilního zařízení (v závislosti na nastavení vašeho zařízení: souřadnice GPS, identifikátor sítě WLAN, do které jste aktuálně přihlášeni, přístupový bod dial-up mobilní sítě / geoinformace použité IP adresy). Údaje jsou používány v reálném čase tak, aby aplikace Kaufland byla schopna navrhnout takovou relevantní prodejnu Kaufland, která je nejblíže aktuálnímu místu vaší lokace. Podobně jako v případě mapových služeb určí vaše koncové zařízení pouze vlastní polohu a vyhledá nejbližší prodejny Kaufland, které jsou uloženy v aplikaci Kaufland. Kdykoliv máte možnost manuálně změnit prodejnu navrženou funkcí vyhledávání prodejen. Takto zvolená prodejna je následně uložena ve vaší aplikaci. Chcete-li si v aplikaci Kaufland zobrazit aktuální nabídky, jsou uzpůsobeny regionálně dle nabídek vyhledané prodejny. Právním základem tohoto zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Oprávněný zájem vyplývá ze snahy zobrazit zákazníkům pouze lokálně relevantní informace.

Příjemci / kategorie příjemců:

Údaje o vaší poloze zůstávají uloženy pouze na vašem koncovém zařízení v aplikaci Kaufland a nejsou předávány společnosti Kaufland. Společnost Kaufland ani nemůže tyto údaje načíst. Společnost Kaufland tak nelokalizuje ani vás, ani vaše zařízení a nikdy tak neví, kde se nacházíte. Nikdo nemá přístup k informaci o takto přiřazené prodejně, ledaže jste nám separátně udělili jiný výslovný souhlas.

5. Upozornění na nabídku

Účel zpracování údajů / právní základ:

Jestliže jste si v aplikaci Kaufland uložili svoji pobočku, můžete využít funkci upozornění na nabídku. Tato funkce vám u jednotlivých položek nabídky umožní pomocí ikonky nastavit upozornění na nabídku. Jakmile bude vybraný produkt na vaší pobočce v akční nabídce, budete aplikací upozorněni. Upozornění na nabídky budou uložena pouze ve vaší aplikaci. Veškerá upozornění na nabídky bude možné spravovat v aplikace Kaufland. Tímto způsobem můžete upozornění kdykoli změnit nebo smazat. Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem Kauflandu vyplývá ze zájmu poskytnout zákazníkovi požadovanou funkci.

Příjemci / kategorie příjemců:

Upozornění na nabídky a nastavené pobočky zůstanou pouze ve vašem zařízení v aplikaci Kaufland a nebudou dále předávány společnosti Kaufland. Tyto informace nemohou být společností Kaufland zaznamenány.

6. Zobrazení receptů

Pomocí této funkce si můžete zobrazit navržené recepty. Funkce zobrazení receptů nabízí rovněž odkazy na příslušné produkty, které jsou pro přípravu příslušných pokrmů nezbytné. Osobní údaje nejsou shromažďovány. Máte možnost přenést jednotlivé ingredience receptu, které se vám líbí, do osobního nákupního lístku. V tomto případě se v doplnění použijí informace bodu 6 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

7. Správa a sdílení individuálních nákupních lístků

Účel zpracování osobních údajů / právní základ:

Pomocí aplikace Kaufland máte možnost vytvářet individuální „nákupní lístky“ jako připomínku / oblíbené položky. Virtuální nákupní lístek tak usnadňuje nákup tím, že si můžete již předem sestavit seznam disponibilních produktů. Váš nákupní lístek si můžete prostřednictvím vašeho zákaznického účtu Kaufland zobrazit na počítači a vytisknout si jej nebo si pomocí aplikace Kaufland zobrazit nákupní seznam přímo během nákupu na vašem koncovém mobilním zařízení. Společnost Kaufland zpravidla nevyhodnocuje údaje z vašeho nákupního seznamu, pokud jste neudělili příslušný dobrovolný souhlas. Právním základem zpracování osobních údajů v rámci vašeho používání nákupního seznamu je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Oprávněný zájem společnosti Kaufland vyplývá ze snahy poskytovat zákazníkům požadované funkce.

Příjemci / kategorie příjemců:

Vámi vygenerované nákupní seznamy jsou uloženy ve vašem zákaznickém účtu Kaufland a společnost Kaufland je nepředává třetím stranám. Vy sami však máte možnost kdykoli zaslat nákupní seznam jinému majiteli zákaznického účtu Kaufland e-mailem nebo prostřednictvím aplikace WhatsApp tak, aby tato osoba mohla např. zajistit příslušný nákup. Pro tyto účely je vygenerován link, který můžete samostatně odeslat pomocí vašeho e-mailového účtu nebo účtu v aplikaci WhatsApp.

8. Zpětná vazba zákazníků

Účel zpracování osobních údajů / právní základ:

Máte možnost zaslat společnosti Kaufland prostřednictvím aplikace Kaufland dotaz (chválu / kritiku / podnět). S vašimi osobními údaji, které nám v rámci vaší zpětné vazby poskytnete, nakládáme samozřejmě za současného dodržení zásady jejich důvěrnosti. V této souvislosti jsou shromažďovány a používány tyto údaje (za předpokladu, že jste je zadali): příjmení, jméno, druh a předmět vaší zpětné vazby, čas a datum vaší zpětné vazby, e-mailová adresa a vaše telefonní číslo (pro případné dotazy v souvislosti s vaším požadavkem/žádostí). Kromě toho máte možnost stanovit, zda-li si přejete, aby vám odpověď byla zaslána e-mailem či sdělena telefonicky. Vaše údaje používáme výhradně s účelovým omezením tak, abychom byli schopni vyřídit vaši žádost. Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Oprávněný zájem společnosti Kaufland vyplývá ze snahy zodpovědět dotazy / žádosti uživatelů aplikace Kaufland, zajistit a podporovat spokojenost zákazníků a příp. přezkoumat a realizovat vaše podněty.

Příjemci / kategorie příjemců:

Sdělení osobních údajů třetím stranám mimo skupinu Kaufland zásadně vylučujeme. Výjimečně jsou osobní údaje zpracovávány na základě našeho pověření příslušnými zpracovateli. Zpracovatele vždy pečlivě vybíráme, provádíme jejich audit a smluvně je zavazujeme v souladu s čl. 28 GDPR. V určitých případech může být rovněž nezbytné, abychom předávali výpisy z vašeho dotazu smluvním partnerům (např. dodavatelům v případě specifických žádostí týkajících se výrobků) s tím, aby vaši žádost zpracovali. V těchto případech je však nejprve provedena anonymizace vaší žádosti, která zajistí, že třetí strana nebude moci vytvořit např. na základě případných identifikátorů vazbu k vaší osobě. Bude-li v konkrétním případě nezbytné sdělit vaše osobní údaje, nejprve vás o této skutečnosti informujeme a vyžádáme si váš souhlas.

Veškeré osobní údaje, které nám v případě vaší zpětné vazby poskytnete, nejpozději 90 dnů poté, co vám odešleme finální odpověď, vymažeme, příp. bezpečně anonymizujeme. Důvodem této lhůty uchování údajů po dobu 90 dnů je okolnost, že se v ojedinělých případech stane, že nás zákazníci i po zaslání odpovědi znovu kontaktují v téže věci. V takovém případě musíme být schopni reagovat a odkázat na předchozí korespondenci. Proto vaše podklady uchováváme ještě po dobu 90 dnů. Dle našich zkušeností nepřicházejí po uplynutí této doby již zpravidla žádné dotazy, které by se týkaly námi zaslané odpovědi.

9. Anonymizované statistické vyhodnocování

Veškeré osobní informace používáme mj. pro účely anonymizovaného statistického vyhodnocování, tzn., že vaše údaje budou po anonymizaci přiřazeny k vaší prodejně tak, aby bylo možné nabídku této prodejny lépe uzpůsobit potřebám jejích zákazníků. Tyto anonymizované údaje prodejny nelze přiřadit konkrétní osobě.

10. Anonymizovaný analytický nástroj Crashlytics

V případě náhlé chyby v aplikaci Kaufland obdržíme anonymizované údaje vypovídající o tom, jaké funkce aplikace Kaufland byly naposledy použity uživatelem před touto náhlou chybou. Tyto údaje se vztahují výhradně k aplikaci Kaufland a jejím funkcím a nelze je přiřadit individuálnímu uživateli. Slouží výhradně pro účely analýzy chyb.

11. Facebook Developer Kit

Účel zpracování osobních údajů / právní základ:

V aplikaci Kaufland je dále integrována tzv. Facebook Software Development Kit (SDK). Sadu nástrojů Facebook SDK poskytuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Tato sada nástrojů podporuje zvýšení reklamního úspěchu reklamních kampaní probíhajících na Facebooku v rámci mobilních aplikací tím, že například nezobrazuje reklamu pro příslušné aplikace na koncových zařízeních, na nichž jsou již nainstalovány. Kromě toho umožňuje Facebook SDK různé vyhodnocování instalace aplikace a úspěšnosti příslušné reklamní kampaně. Mimoto lze analyzovat rovněž jednotlivé aktivity (events) uživatele v rámci aplikace, aby bylo například možné přesněji a lépe definovat cílovou skupinu reklamní kampaně. Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Oprávněný zájem společnosti Kaufland vyplývá ze snahy měřit zásah a úspěšnost reklamních kampaní v jiných aplikacích.

Příjemci / kategorie příjemců:

Za tímto účelem zasílá aplikace Kaufland společnosti Facebook pseudonymizované údaje jako např. ID aplikace a informace, že aplikace byla otevřena. Jako pseudonym přitom slouží inzertní ID (advertising ID) vygenerované operačním systémem koncového zařízení (název se může lišit dle konkrétního operačního systému).

Inzertní ID se však v případě aplikace Kaufland nepoužívá k optimalizaci reklamy, protože společnost Kaufland obecně zakázala v aplikaci Kaufland používání inzertního ID za účelem optimalizace reklamy ze strany společnosti Facebook. Z tohoto důvodu nelze v žádném okamžiku přesně identifikovat konkrétního uživatele. Pokud jste se však zaregistrovali v aplikaci Kaufland prostřednictvím přihlášení přes sociální síť, nelze vyloučit, že Facebook bude schopen identifikovat příslušného uživatele Facebooku.

12. Volitelná funkce doporučení / souhlas s reklamou

V případě aktivace funkce doporučení výslovně souhlasíte s tím, že společnost Kaufland může vyhodnocovat údaje uložené na vašem profilu Kaufland, a to od vašich nákupních lístků až po nákupní zvyklosti. Na základě toho se vám budou v aplikaci zobrazovat doporučení a slevové kupony na výrobky, které odrážejí vaše nákupní zvyklosti a jsou relevantní pro oblast, kde nakupujete (např. regionální nabídky). Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoli odvolán. Souhlas odvoláte tak, že v aplikaci Kaufland odstraníte křížek u funkce doporučení. Od okamžiku odvolání souhlasu nebudou vaše údaje dále vyhodnocovány a nebudete dostávat žádná další doporučení a slevové kupony. "

13. Analytický nástroj Adobe Mobile Services

Účel zpracování osobních údajů / právní základ:

Informace o vašem používání aplikace Kaufland shromažďujeme pomocí analytického nástroje Adobe Mobile Services. To nám pomáhá adaptovat a optimalizovat aplikaci Kaufland dle Vašich potřeb. V této souvislosti shromažďujeme mj. informace o nahrání aplikace Kaufland, o náhlé chyby aplikace, o délce a časech používání, o operačním systému vašeho přístroje, o názvu přístroje, o rozlišení a o anonymizované IP adrese (zkrácené o 3 poslední číslice). Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Oprávněný zájem společnosti Kaufland vyplývá ze zájmu na optimalizaci aplikace Kaufland.

Příjemce / kategorie příjemců:

Zkrácenou IP adresu Vašeho přístroje shromažďuje na anonymizovaném základě námi pověřená společnost Adobe Systems GmbH, München, která ji vyhodnocuje bez vazby na příslušné osobní údaje a po uplynutí 24 hodin je automaticky smazána. Další informace naleznete na https://marketing.adobe.com/resources/help/de_DE/mobile/metrics_reference.html a https://marketing.adobe.com/resources/help/de_DE/mobile/metrics.html. Nevytváříme osobní uživatelské profily.

14. Analytický nástroj Google Firebase

Účel zpracování osobních údajů / právní základ:

Pomocí analytického nástroje Google Firebase můžeme detekovat, kolik uživatelů si nainstalovalo aplikaci Kaufland. Dále jsme díky tomu schopni zjistit, že někdo klikl na některou z našich reklamních inzercí (např. na Facebooku) a byl přesměrován na stažení aplikace Kaufland. Při tom však neshromažďujeme a nezískáváme žádné informace, s jejichž pomocí by bylo možné identifikovat konkrétní uživatele. Informace shromážděné prostřednictvím nástroje Google Firebase slouží výhradně k tomu, abychom byli schopni vytvářet statistiky o úspěchu našich reklamních kampaní. Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Oprávněný zájem společnosti Kaufland vyplývá ze zájmu na optimalizaci aplikace Kaufland a měření míry úspěšnosti/zásahu reklamní inzerce.

Příjemci / kategorie příjemců:

V rámci analýzy jsou shromažďovány vaše inzertní ID Android a identifikátor iOS Advertising Identifier od Firebase. Budete-li chtít, můžete tomuto sledování vaší činnosti online (tracking) zamezit prostřednictvím nastavení vašeho koncového zařízení.

15. Doba uložení / kritéria pro stanovení doby uložení údajů z aplikace Kaufland

Není-li v jednotlivých shora uvedených kapitolách uvedeno ohledně ukládání dat jinak, platí pro ukládání údajů aplikace Kaufland a zákaznického účtu Kaufland toto: Nepoužíváte-li váš profil v aplikaci Kaufland po dobu 3 let, provedeme jeho automatický výmaz, pokud nevznesete námitku. Kromě toho můžete kdykoli sami smazat jednotlivé údaje vašeho profilu (např. nákupní seznamy) nebo dokonce celý váš profil Kaufland. Pro účely výmazu či změny jednotlivých údajů (např. nákupního lístku) se musíte pouze přihlásit v aplikaci Kaufland a v záložce „Moje údaje“ provést příslušný výmaz.

Chcete-li nechat odstranit celý váš profil, můžete se s vaší žádostí obrátit e-mailem na zákaznický servis společnosti Kaufland. Váš profil Kaufland bude následně neprodleně vymazán, příp. anonymizován (výmaz všech informací umožňujících identifikaci). I poté si však můžete kdykoliv znovu váš profil zřídit.

16. Vaše práva subjektu údajů

V souladu s čl. 15 odst. 1 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) máte právo bezúplatně požádat o informaci o osobních údajích, které jsou o vaší osobě uloženy u společnosti Kaufland.

Kromě toho máte za splnění podmínek stanovených zákonem právo na opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 GDPR) Vašich osobních údajů.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 e) nebo f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), náleží Vám dle čl. 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Vyjádříte-li svůj nesouhlas se zpracováním osobních údajů, nebudou vaše osobní údaje v budoucnu zpracovávány, ledaže správce osobních údajů prokáže, že jsou dány kogentní důvody hodné ochrany hovořící pro oprávněné další zpracování takových osobních údajů, kdy tyto důvody převažují nad zájmem subjektu údajů ohledně uplatnění práva vznesení námitky proti zpracování dotčených osobních údajů.

V případě, že jste zpracované údaje poskytli sami, máte právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 a) nebo čl. 9 odst. 2 a) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), můžete souhlas kdykoli odvolat s účinky do budoucna, aniž by tím byla dotčena zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů.

Ve shora uvedených případech, v případě dotazů nebo stížností se obracejte písemně či e-mailem na kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů.

Kromě toho máte právo na podání stížnosti u dozorového úřadu. Příslušným úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

17. Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů:

E-mail: kontakt@kaufland.cz
Poštovní adresa:
Kaufland Česká republika v.o.s.
Bělohorská 2428/203169 00
Praha 6