Data o prodejně se načítají

Vaše data byla odeslána.

Zásady ochrany osobních údajů pro aplikaci Kaufland

Ochrana vašeho soukromí je pro nás velice důležitá. Ochranu osobních údajů považujeme za znak kvality ve vztahu k zákazníkům. Následující zásady ochrany osobních údajů jsou určeny k tomu, abychom vás informovali o shromažďování, zpracování a využití osobních údajů při používání aplikace Kaufland. Kaufland nepoužije vaše údaje získané pro aplikaci Kaufland k žádným jiným účelům, než které jsou uvedeny a popsány v těchto zásadách.

 

Vaše údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu použity k reklamním účelům, vyhodnocovány nebo předány třetím osobám.

1) První registrace

Po stažení aplikace se můžete nechat osobně zaregistrovat jako uživatel. To vám umožní např. sdílet obsah (např. váš nákupní seznam) s jinými uživateli. Za tímto účelem požadujeme a následující údaje: vaše jméno a příjmení, emailovou adresu a heslo, které si sami zvolíte. vaše emailová adresa slouží výhradně jako uživatelské jméno pro budoucí používání aplikace. Vaše jméno bude použito pouze k oslovení. Přihlásit se můžete také přes tzv. social logins (Facebook, Twitter nebo Google+).

2) Social login / souhlas s použitím pro reklamní účely

Nabízíme vám možnost registrace a přihlášení do aplikace Kaufland pomocí vašeho účtu na Facebooku, Google+ nebo Twitter (social login). Dodatečná registrace do K-App není nutná. Váš účet na sociální síti (Google+, Facebook oder Twitter) bude propojen s aplikací Kaufland, tudíž se budete moci přihlásit z tohoto účtu.  Výhodou pro vás je, že si nebudete muset pro aplikaci Kaufland pamatovat žádné nové heslo.

 

Pro přihlášení budete přesměrováni na stránku vaší sociální sítě (Twitter, Facebook nebo Google+), kde se můžete přihlásit prostřednictvím svých uživatelských údajů. Tím dojde k propojení vašeho profilu na Facebooku, Twitteru nebo Google+  s aplikací Kaufland. Propojením získáme od Facebook Inc., Twitter Inc. nebo Google Inc. automaticky následující informace:

 

 • číslo ID sociální sítě
 • jméno a příjmení
 • pohlaví
 • uživatelské jméno u Twitter, Google + nebo Facebooku
 • zda byl váš účet ověřen
 • odkaz na váš veřejný profil ve zvolené sociální síti

 

Provozovatel sociální sítě se navíc dozví o propojení vašeho účtu s naší aplikací. Takto získaná data uložíme a použijeme k identifikaci vaší osoby jako oprávněného uživatele a ke správnému oslovení vaší osoby v rámci aplikace. V případě využití služby social login udělujete souhlas s níže uvedeným shromažďováním, zpracováním a užitím vašich údajů: 

 

Souhlasím, aby následující údaje (pokud jsou 1. Mnou uloženy na mém profilu na sociálních sítích, 2. jsem tyto údaje uvedl jako veřejné a 3. neomezuji přístup pro Kaufland v rámci registrace do aplikace Kaufland) byly předány poskytovatelem služby sociální sítě (Twitter, Facebook nebo Google+) společnosti Kaufland v rámci social login postupu:

 

 • emailová adresa
 • datum narození
 • bydliště
 • údaje ohledně vzdělání / kariéra
 • zájem o následující události
 • zájem o následující knihy
 • zájem o následující hudbu
 • zájem o následující filmy
 • zájem o sportovní kluby nebo individuální sportovce
 • vztah

 

Tyto údaje smí Kaufland uchovávat na mém osobním profilu v aplikaci Kaufland. Kaufland je oprávněn tyto údaje, s výjimkou údajů ohledně vzdělání, vyhodnocovat k reklamním účelům a nabízet mi přes aplikaci s ohledem na mé zájmy, stavem a mé bydliště individuální nabídky ze sortimentu Kauflandu. Údaje ohledně mého vzdělání a kariéry smí být vyhodnoceny ke statistickým účelům pouze anonymně.  Údaje týkající se mé osoby nesmí být předávány třetím osobám, s výjimkou skupiny Kaufland, nebo užity za jiným účelem.

 

Poznámka: Tento souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím emailu service@kaufland.cz. V tomto případě již nemůžete využívat funkci social login, ale musíte se registrovat do obvyklé aplikace Kaufland.

 

Další informace o login na Twitteru, Facebooku a / nebo Google+ a nastavení soukromí vašeho účtu na sociálních sítích získáte z odkazů na ochranu osobních údajů a podmínek používání na

 

Facebooku:    https://www.facebook.com/legal/terms

Twitteru:        https://twitter.com/privacy

Google+:        https://www.google.com/policies/privacy

3) Přihlášení a odhlášení

Jakmile jste se přihlásili pomocí svého uživatelského jména a hesla do aplikace Kauflnad, můžete využívat v zásadě všechny funkce aplikace Kauflnad. Heslo zůstává v aplikaci uloženo. V aplikaci Kaufland zůstáváte přihlášeni, to znamená, že pro opětovné spuštění aplikace postačí kliknout na ikonu aplikace Kaufland na obrazovce vašeho tabletu/chytrého telefonu.

V případě, že aplikace není momentálně používána, nejsou přenášena žádná data. V rámci aplikace se můžete kdykoli odhlásit i manuálně. Při opětovném spuštění aplikace pak musíte opět zadat vaše přístupové údaje.

4) Vyhledávání prodejen

Prostřednictvím geografických souřadnic vašeho přístroje může být váš přístroj lokalizován. Tato funkce se používá k tomu, aby se vám v aplikaci zobrazila nejbližší prodejna Kaufland a její specifické informace (otevírací doba, adresa, nabídky). V závislosti na zadaném nastavení vašeho přístroje je možné použít k určení polohy aplikací následující data: GPS údaje o poloze, určení sítě Wi-Fi, v níž jste případně momentálně připojeni, místo pro připojení do mobilní sítě.

 

U přístrojů s operačním systémem iOS k tomu dochází teprve poté, co uživatel aktivně spustí funkci vyhledávání prodejen. U systému Android dochází k určení polohy automaticky po spuštění aplikace.  

 

Údaje o vaší poloze zůstanou pouze na vašem přístroji v aplikaci, a nebudou předány Kauflandu, ani je Kaufland nemůže nijak přečíst. Podobně jako u aplikace mapy určuje váš přístroj pouze vlastní polohu, a pak vyhledá nejbližší stanoviště prodejny Kaufland, která je uložena v aplikaci. Kaufland tak nezaměří ani vás, ani váš přístroj, a v žádném okamžiku neví, kde se nacházíte. Pokud si necháte v rámci aplikace ukázat aktuální nabídky, jsou seřazeny regionálně podle nabídek prodejen, které jste vyhledali pomocí funkce vyhledávání prodejen (viz také bod. 5).

5) Zobrazení aktuální nabídky

Pomocí této funkce se zobrazují aktuální nabídky prodejen, které jste si přiřadili pomocí funkce vyhledávání prodejen (viz funkce vyhledávání prodejen).

6) Zobrazení receptů

Přes tuto funkci si můžete zobrazit navrhované recepty. Zároveň budete odkázáni na odpovídající produkty, které jsou zapotřebí k jejich přípravě. Máte možnost zapsat si přísady k receptu, který se vám líbí, na svůj osobní nákupní seznam.

7) Správa a sdílení osobních nákupních seznamů

Prostřednictvím aplikace Kauflnad si můžete vytvářet osobní nákupní seznamy a spravovat je, což vám může ulehčit váš nákup u Kauflandu. Své osobní nákupní seznamy můžete sdílet s jinými uživateli aplikace, aby tento uživatel (např. člen rodiny nebo přátelé) např. mohl provést nákup za vás. K tomu je zapotřebí, abyste vy i příjemce vašeho nákupního seznamu byli přihlášeni do aplikace Kaufland. Údaje z vašeho nákupního seznamu budou anonymně vyhodnoceny ke statistickým účelům ve vztahu k prodejně. 

8) Zákaznická zpětná vazba

Prostřednictvím aplikace Kaufland máte možnost zaslat Kauflandu zákaznický požadavek (pochvalu / kritiku /podnět). Kaufland váš požadavek zpracuje a odpoví vám.  Za tímto účelem budou použity následující údaje: jméno, příjmení, typ a předmět vašeho podnětu, hodina a datum, emailová adresa a (pokud bylo uvedeno) vaše telefonní číslo (pro případné zpětné dotazy k vašemu požadavku). Navíc máte možnost si sami určit, jestli si přejete zaslat odpověď emailem nebo ji sdělit telefonicky. Údaje a data k vaší zákaznické zpětné vazbě nebudou použita pro žádné jiné účely. Nejpozději po uplynutí 90 dní po zodpovězení vašeho podnětu budou data anonymizována. 

9) Fotografická funkce k zákaznické zpětné vazbě

K vaší zpětné vazbě máte možnost přiložit fotografie, které jste pořídili prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu, a poslat je pomocí aplikace Kaufland (např. snímek reklamovaného produktu nebo jiný důvod ke stížnosti).  

 

Berte prosím na vědomí, že z právních důvodů nesmí být fotografovány žádné osoby bez jejich vědomí a souhlasu (ani zaměstnanci Kauflandu, zákazníci či jiné osoby). Pokud nám přes funkci zpětná vazba zašlete fotografie osob, tyto budou v případě pochybnost ihned smazány. Následně vás požádáme, abyste v budoucnu upustili od takového jednání. 

10) Statistické vyhodnocení

Všechny osobní informace, které nám sdělíte nebo které zveřejníte, budou také použity k provedení anonymnímu statistickému vyhodnocení. To znamená, že vaše údaje budou anonymizovány a následně přiřazeny k vaší prodejně, a to za účelem přizpůsobení nabídky dané prodejny potřebám zákazníků. Tyto anonymní údaje není možné přiřadit k žádné konkrétní osobě.

11) Nástroj analysetool crashlytics

V případě selhání aplikace Kaufland získáme anonymní data, která ukazují, jaké poslední funkce aplikace uživatel před selháním systému používal. Tato data se vztahují výhradně k aplikaci a jejím funkcím a není možné je přiřadit k žádnému konkrétnímu uživateli. Slouží výhradně k analýze chyb.