Všechny kategorie
Nákupní košík
Kaufland Card
Vítejte na online marketplace!
Nabídka prodejny
  • % Nabídka
  • Akční leták
  • Kaufland Card
  • Sortiment
  • Recepty
  • Aktuálně
  • Online magazín
  • Lexikon potravin
  • Společnost
  • Kariéra
Online marketplace

Philips Rychlovarná konvice HD9350/90

Ovlada? Strix

Znásobený bezpe?nostní systém proti vyva?ení vody vyrobený ve Velké Británii. Ovlada? Strix automaticky vypne p?ístroj po dosažení bodu varu nebo po zvednutí ze základny.

Navíje? napájecího kabelu umož?ující snadné nastavení a skladování

Napájecí kabel lze navinout pod základnu, takže se jeho délka p?izp?sobí každé kuchyni a snadno se uloží.

Bezdrátová varná konvice oto?ná o 360°

Bezdrátová varná konvice je umíst?na na základn? oto?né o 360° umož?ující snadné zvedání a nasazování zp?t.

Snadné pln?ní prost?ednictvím víka nebo hubi?ky

Konvici lze naplnit prost?ednictvím hubi?ky nebo po otev?ení víka s pružinou.

Snadno ?itelný ukazatel hladiny vody

Hladina vody je snadno ?itelná díky indikátoru umíst?ným pod rukojetí.

N?kolikanásobný bezpe?nostní systém proti vyva?ení vody

N?kolikanásobný bezpe?nostní systém proti vyva?ení vody, s automatickým vypnutím, jakmile je voda p?ipravena.

Ploché topné t?leso pro rychlé p?ivedení k varu

Skryté topné t?leso z nerezové oceli zajiš?uje rychlé p?ivedení k varu a snadné ?išt?ní.

Víko s pružinou a velkým otvorem pro snadné ?išt?ní

Víko se otevírá plynule stisknutím tla?ítka, ?ímž se zabra?uje kontaktu s párou. Velký otvor usnad?uje ?išt?ní.

Mikrosítko zachycuje drobné ?áste?ky vodního kamene

Odnímatelné mikrosítko na hubi?ce zachytí všechny ?áste?ky vodního kamene o velikosti až 200 mikrometr? a zaru?í tak ?istotu vody.

Nerezová ocel vhodná ke zpracování potravin (SUS304)

Kovové díly z nerezové oceli vhodné ke zpracování potravin (SUS304) zaru?ují ?istou a nezávadnou vodu.

Ušet?ete až 66 % energie díky indikátoru po?tu šálk?.

Díky praktickému ukazateli vodní hladiny, v?etn? ozna?ení množství na jeden šálek, va?íte pouze tolik vody, kolik pot?ebujete, ?ímž ušet?íte jak energii, tak vodu (protože va?íte vodu pouze na jeden šálek vody 250 ml namísto celého litru) a p?isp?jete ke zlepšení životního prost?edí.

Sv?telný indikátor se p?i zapnutí konvice rozsvítí

Elegantní indikátor sv?tla zasazený ve vypína?i osv?tlí konvici, když je zapnutá.



O 25 % v?tší než b?žná kovová konvice Philips HD9320

Prodává Philips-Domaci-spotrebice

907,99 Kč

Doprava zdarma

Vrácení zboží zdarma do 14 dnů

út 25. - st 26. června

Všechny ceny jsou včetně DPH