Všechny kategorie
Nákupní košík
Kaufland Card
Vítejte na online marketplace!
Nabídka prodejny
 • % Nabídka
 • Akční leták
 • Kaufland Card
 • Sortiment
 • Recepty
 • Aktuálně
 • Online magazín
 • Lexikon potravin
 • Společnost
 • Kariéra
Online marketplace

  Puckdaddy D?tská postýlka Mika 140x70 cm ?edá Vý?kov? nastavitelná s odnímatelnými klí?ky

  Mika &ndash flexibilní konverzní postel

  Vysoce kvalitní materiál a snadná údr?ba
  D?tská postýlka Mika je vyrobena ze 100% p?írodního borovicového d?eva/MDF s odnímatelnými ro?ty. Krom? vysoké kvality je Mika udr?itelná a snadno se ?istí. Sta?í pou?ít vlhký bavln?ný had?ík a poté ji ot?ít do sucha.

  Poutavý prvek v ka?dém d?tském pokoji
  Díky svému nad?asovému vzhledu se d?tská postel hodí k jakémukoli typu dal?ího d?tského nábytku. A? u? je moderní a jednoduchá, nebo dekorativn? hravá - postýlka s ochranou proti vypadnutí se p?izp?sobí ka?dému vkusu. Design se tak neztratí, ani kdy? se p?em?ní na d?tskou postýlku nebo dokonce na postel pro mladé.

  Flexibilní p?izp?sobení po?adavk?m
  Díky u?ite?ným funkcím lze postýlku snadno p?izp?sobit rychle rostoucímu dít?ti.
  Posuvné p?í?ky jsou odnímatelné, aby vyhovovaly velké touze dít?te po pohybu. To znamená, ?e vybavení pro dít? lze postupn? odstranit.
  Lamelový rám lze navíc nastavit do t?í r?zných vý?ek (13,5 cm, 24,5 cm a 38 cm).
  Postel je ur?ena pro v?echny standardní matrace o rozm?rech 140 x 70 cm, a je tedy vhodná pro miminka a d?ti ve v?ku 0-5 let. M??ete tak sledovat, jak va?e dít? vyr?stá ve stejné posteli. Maximální nosnost je 50 kg.


  Barva: ?edá
  Vnit?ní rozm?ry: 140 x 70 cm
  Vn?j?í rozm?ry: - 144 x 75 x 83 cm
  Materiál: 100% d?evo/MDF
  Odnímatelné p?í?ky: 2
  Vý?kov? nastavitelný lamelový rám: 13,5 cm, 24,5 cm a 38 cm
  Nosnost: max. 50 kg

  VYSOKÁ KVALITA MATERIÁLU: D?tská postýlka je vyrobena ze 100% p?írodního a pe?liv? zpracovaného borovicového d?eva/MDF s odnímatelnými lamelami a boduje tak udr?itelností v d?tském pokoji.

  KONVERGOVATELNÉ D?TSKÉ NÁBYTEK: Kvalitn? zpracovaná d?tská postýlka se díky svému p?íjemnému a decentnímu vzhledu dokonale za?lení do v?ech modern? nebo hrav? za?ízených d?tských pokojí?k?.

  POSTEL S POSUVNÝMI PRUHY: Díky odnímatelným posuvným p?í?kám lze d?tskou postel flexibiln? p?izp?sobit touze dít?te po pohybu a snadno ji p?em?nit na postýlku.

  D?TSKÁ POSTÝLKA 140x70 cm: Díky standardním rozm?r?m 140 x 70 cm je postýlka ur?ena pro v?echny standardní matrace do postele, a je proto ideální pro miminka a d?ti ve v?ku 0-5 let.

  SNADNÁ ÚDR?BA: Postýlka se velmi snadno ?istí vlhkým bavln?ným had?íkem. Poté ji ot?ete do sucha a postýlka se op?t stane útulným místem pro va?e dít?.

  UPOZORNÄNÍ K DORUÄENÍ: DoruÄení bude provedeno prostÅednictvím spoleÄnosti Spediton GEL.

  4 370,13 Kč

  plus 2 213,75 Kč za dopravu

  Vrácení zboží zdarma do 14 dnů

  út. 12. - čt. 14. prosinec

  Doručení před Vánocemi

  Všechny ceny jsou včetně DPH