Všechny kategorie
Nákupní košík
Kaufland Card
Vítejte na online marketplace!
Nabídka prodejny
  • % Nabídka
  • Akční leták
  • Kaufland Card
  • Sortiment
  • Recepty
  • Aktuálně
  • Online magazín
  • Lexikon potravin
  • Společnost
  • Kariéra
Online marketplace

Puckdaddy P?ebalovací pult Odin 108x80x10 cm D?ev?ná p?ebalovací podlo?ka v bílé barv? pro komody IKEA Hemnes

1 / 4

Vysoká kvalita a jednoduché dopln?ní


P?ebalovací podlo?ka s p?epá?kou
Na?e p?ebalovací podlo?ka s krásným názvem Odin je vyrobena ze 100% p?írodních materiál?, a proto je obzvlá?t? udr?itelná. Povrch tvo?í vysoce kvalitní bíle lakovaná MDF deska. Robustní a p?írodní materiál na p?ebalovací podlo?ku pochází z odpov?dného lesního hospodá?ství.

Rychlá a snadná údr?ba
Díky svému materiálu se omyvatelná p?ebalovací podlo?ka také snadno udr?uje. Lze ji kdykoli snadno a rychle vy?istit vlhkým bavln?ným had?íkem. Poté sta?í povrch pouze ot?ít do sucha a m??ete za?ít znovu p?ebalovat bez jakýchkoli hygienických obav.

V?estranné a elegantní v?estranné pou?ití
Odin je mimo jiné ideální jako p?ebalovací pult pro komody IKEA Hemnes.

Ná? univerzální pultík se hodí také ke v?em komodám s hloubkou 50 - 51 cm a minimální ?í?kou 108 cm.

Svou oblíbenou komodu tak m??ete b?hem chvilky p?em?nit na moderní p?ebalovací pult. Skandinávský design dotvá?í celkový obraz a dodává komod? Odin mimo?ádn? nad?asový vzhled.

Desku p?ebalovacího pultu lze také p?ipevnit ke st?n? pomocí p?ilo?eného montá?ního materiálu, aby se komoda nep?evrátila nebo nesklouzla.

Barva: bílá
Rozm?ry: 108 x 80 x 10 cm
Materiál: 100% MDF

P?ÍRODNÍ MATERIÁL: P?ebalovací podlo?ka je vyrobena ze 100% p?írodní a udr?itelné MDF desky. Díky robustnímu materiálu je p?ebalovací podlo?ka obzvlá?t? odolná a trvanlivá.

?IKOVNÝ DESIGN: Bíle lakovaná p?ebalovací podlo?ka zaujme svým klasickým a nad?asovým designem a dokonale zapadne do interiéru d?tského pokoje.

VERSATILNÍ: Na?e p?ebalovací podlo?ka je skute?n? univerzální a flexibiln? se hodí na v?echny komody a p?ebalovací pulty IKEA Hemnes s hloubkou 50 - 51 cm a minimální ?í?kou 108 cm.


SNADNÁ ÚDR?BA: Díky vysoce kvalitnímu materiálu se p?ebalovací podlo?ka ke komod? také snadno udr?uje. Sta?í ji vy?istit vlhkým bavln?ným had?íkem a poté ot?ít do sucha.

UPOZORN?NÍ K MONTÁ?I: P?ebalovací podlo?ka do d?tského pokoje musí být p?ipevn?na ke st?n? pomocí montá?ního materiálu, aby se komoda p?i p?ebalování plenek nep?evrátila nebo nesklouzla.

Prodává Puckdaddy

1 433,26 Kč

plus 431,00 Kč za dopravu

Vrácení zboží zdarma do 14 dnů

pá 26. - po 29. července

Všechny ceny jsou včetně DPH