Všechny kategorie
Nákupní košík
Kaufland Card
Vítejte na online marketplace!
Nabídka prodejny
 • % Nabídka
 • Akční leták
 • Kaufland Card
 • Sortiment
 • Recepty
 • Aktuálně
 • Online magazín
 • Lexikon potravin
 • Společnost
 • Kariéra
Online marketplace

  Pečovatelská sada - Příslušenství pro kávovar TZ80004A

  Siemens TZ80004A

  Sada péče o espresso Siemens EQ - pro skvělé aroma po celou dobu životnosti kávovaru.

  Vlastnosti:

  • Obsahuje všechny součásti pro optimální péči a čištění plně automatického kávovaru.
  • Vhodné pro všechny plně automatické kávovary řady EQ i pro vestavné plně automatické kávovary.
  • Skvělé aroma a optimální čištění s čisticími tabletami EQ - originál od společnosti Siemens.
  • Optimální péče díky důkladnému odstranění vodního kamene s odvápňovacími tabletami EQ - originál od společnosti Siemens.
  • Originální vodní filtr BRITA INTENZA - speciálně vyvinutý pro plně automatické kávovary Siemens.
  • Speciálně vyvinutý pro Siemens - pro skvělé aroma a dlouhou životnost kávovaru.
  • 100 % vyvážený. 100 % požitek. Siemens Value Care - pouze originál od společnosti Siemens.
  • Obsah sady péče: 10 čisticích tablet, 3 tablety na odstranění vodního kamene, 1 vodní filtr BRITA Intenza, 1 speciální čisticí kartáček na mléčnou hadici/rysku

  Nebezpečí a bezpečnostní informace (čisticí tablety):

  Nebezpečí!

  • (H315) Způsobuje podráždění pokožky.
  • (H318) Způsobuje vážné poškození očí.
  • (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • (P280) Používejte ochranné rukavice a ochranu očí.
  • (P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla.
  • (P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte případné kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.
  • (P332+P313) Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/opatření.

  Nebezpečí a bezpečnostní informace (odvápňovací tablety):

  Upozornění: Odvápnění je nutné provést v případě, že se jedná o odvápnění

  • (H315) Způsobuje podráždění kůže.
  • (H317) Může způsobit alergické kožní reakce.
  • (H319) Způsobuje silné podráždění očí.
  • (H335) Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  • (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • (P264) Po použití si důkladně umyjte ruce.
  • (P305+351+338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte případné kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.
  • (P312) Pokud se necítíte dobře, zavolejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO/lékaře.
  • (P405) Uchovávejte pod zámkem.
  • (P501) Obsah odevzdejte na sběrné místo nebezpečného nebo speciálního odpadu.
  Obecné informace - množství1

  ? obsahuje všechny součásti pro optimální péči a čištění plně automatického kávovaru
  ? Obsah sady pro péči: 10 čisticích tablet, 3 tablety na odstraňování vodního kamene à 40 g, 1 vodní filtr BRITA Intenza, 1 speciální čisticí kartáček na mléčnou hadici / trubku riseru  Sada péče TZ80004A

  TZ80004A


  Sada pro údržbu plně automatického kávovaru

  Typ stroje

  Plně automatický kávovar
  Tablety

  vhodné pro
  Siemens EQ.series
  Rozsah dodávky
  1 filtr, 1 x 3 čisticí tablety, 1 x 3 čisticí tablety, čisticí kartáček  Důležité upozornění: Upozorňujeme, že elektrické práce mohou provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři nebo pod jejich vedením a dohledem. V případě potřeby dodržujte odchylné normy a předpisy pro elektroinstalaci platné v dané zemi a požádejte o radu místního elektrikáře. Jednotky s připojenou zátěží > 380V/400V vyžadují připojení k elektrické síti a smí je připojovat pouze autorizovaný elektrikář. U jednotek se jmenovitým výkonem > 12 kW potřebujete souhlas provozovatele sítě (Německo, jiné země se mohou lišit).Druh příslušenství/náhradního dílu ostatní, Vhodné pro Automatický kávovar

  882,00 Kč

  plus 99,00 Kč za dopravu

  čt. 14. - pá. 15. prosinec

  Země odeslání: Česko

  Doručení před Vánocemi

  Všechny ceny jsou včetně DPH