Všechny kategorie
Nákupní košík
Kaufland Card
Vítejte na online marketplace!
Nabídka prodejny
 • % Nabídka
 • Akční leták
 • Kaufland Card
 • Sortiment
 • Recepty
 • Aktuálně
 • Online magazín
 • Lexikon potravin
 • Společnost
 • Kariéra
Online marketplace

Plně automatický kávovar Siemens Care Set TZ80004A

Siemens TZ80004A

Sada péče o espresso Siemens EQ - pro skvělou chuť po celou dobu životnosti kávovaru.

Vlastnosti:

 • Obsahuje všechny součásti pro optimální péči a čištění plně automatického kávovaru.
 • Vhodné pro všechny plně automatické kávovary řady EQ i pro plně automatické vestavné kávovary.
 • Skvělá chuť a optimální čištění s čisticími tabletami EQ - originál od společnosti Siemens.
 • Optimální péče díky důkladnému odstranění vodního kamene s odvápňovacími tabletami EQ - originál od společnosti Siemens.
 • Originální vodní filtr BRITA INTENZA - speciálně vyvinutý pro plně automatické kávovary Siemens.
 • Speciálně vyvinutý pro Siemens - pro skvělou chuť a dlouhou životnost kávovaru.
 • 100 % harmonizovaný. 100 % požitek. Siemens Value Care - pouze originál od společnosti Siemens.
 • Obsah sady péče: 10 čisticích tablet, 3 tablety na odstranění vodního kamene, 1 vodní filtr BRITA Intenza, 1 speciální čisticí kartáček na mléčnou hadici/rysku

Pokyny pro případ nebezpečí a bezpečnostní pokyny (čisticí tablety):

Nebezpečí!

 • (H315) Způsobuje podráždění pokožky.
 • (H318) Způsobuje vážné poškození očí.
 • (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • (P280) Používejte ochranné rukavice a ochranu očí.
 • (P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla.
 • (P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte případné kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.
 • (P332+P313) Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/opatření.

Informace o nebezpečnosti a bezpečnosti (tablety na odstraňování vodního kamene):

Varování!

 • (H315) Způsobuje podráždění kůže.
 • (H317) Může způsobit alergickou kožní reakci.
 • (H319) Způsobuje vážné podráždění očí.
 • (H335) Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • (P264) Po manipulaci si důkladně umyjte ruce.
 • (P305+351+338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte případné kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.
 • (P312) Pokud se necítíte dobře, zavolejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lékaře.
 • (P405) Uchovávejte pod zámkem.
 • (P501) Obsah odevzdejte na sběrné místo nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Technické údaje

Obecné informace - množství1
Vlastnosti výrobku - Funkce2ghs07-výstražná značka-pozornost
Typ - TypSada pro údržbu
Obecné informace - Hmotnost (g)200
Vlastnosti výrobku - Funkce1ghs05-network hazard


Sada péče

Účinné odstraňování vodního kamene a čištění pro dokonalý a dlouhotrvající požitek z kávy

Sada péče vše v jednom: optimální péče a čištění

Tato sada obsahuje všechny součásti pro odstranění vodního kamene a čištění vašeho plně automatického kávovaru. Tím je zajištěna dlouhá životnost kávovaru.

Vodní filtr BRITA Intenza: optimální ochrana spotřebiče

Vodní filtry BRITA Intenza snižují obsah vodního kamene ve vodě a chrání tak vaše spotřebiče před usazováním vodního kamene. Tento filtr snižuje množství látek ovlivňujících zápach a chuť, jako je například chlór. Díky tomu se mohou plně rozvinout chutě.

Tableta na odstranění vodního kamene: odstraňuje usazeniny vodního kamene

Tablety na odstraňování vodního kamene poskytují optimální ochranu proti usazeninám vodního kamene a zajišťují tak delší životnost spotřebiče a ochranu proti korozi.

Čisticí tablety: Pro optimální aroma a delší životnost přístroje

Díky optimálnímu čištění si vždy vychutnáte to nejlepší aroma. Kávový olej ze spařovací jednotky je spolehlivě odstraněn. Tím je zajištěna delší životnost spotřebiče.

Hygieničtější: hadice na mléko/čisticí kartáček na kávu

Už žádné náročné čištění. Se speciálním čisticím kartáčkem vyčistíte mléčnou hadici a stojan snadno, rychle a hygienicky.

Všestranný: Kompatibilní se všemi plně automatickými kávovary řady EQ

Sadu Utility Care lze použít se všemi plně automatickými a vestavnými kávovary řady EQ.

? obsahuje všechny součásti pro optimální péči a čištění plně automatického kávovaru
? Obsah sady pro péči: 10 čisticích tablet, 3 tablety na odstraňování vodního kamene à 40 g, 1 vodní filtr BRITA Intenza, 1 speciální čisticí kartáček na mléčnou hadici / trubku riseruSada pro údržbu espressa Siemens TZ80004A řady EQ

 • Pro kávovary Siemens
 • Vodní filtr Brita Intenza
 • Tablety na odstraňování vodního kamene
 • Čistící tablety
 • Kartáček


Důležité upozornění: Upozorňujeme, že elektrické práce mohou provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři nebo pod jejich vedením a dohledem. V případě potřeby dodržujte odchylné normy a předpisy pro elektroinstalaci platné v dané zemi a požádejte o radu místního elektrikáře. Jednotky s připojenou zátěží > 380V/400V vyžadují připojení k elektrické síti a smí je připojovat pouze autorizovaný elektrikář. U jednotek se jmenovitým výkonem > 12 kW potřebujete souhlas provozovatele sítě (Německo, jiné země se mohou lišit).Druh příslušenství/náhradního dílu ostatní, Vhodné pro Automatický kávovar

Siemens TZ80004A - Čistící sada - pro kávovar - pro EQ.6 plus s800| EQ.9 plus connect s500| EQ.9 plus connect s700| EQ.9 plus s500
Prodává Parfuemerie-Wilhelm-Haas

Skladem už jen 3 kusy

1 011,85 Kč

plus 75,00 Kč za dopravu

Vrácení zboží zdarma do 14 dnů

st 19. - po 24. června

Všechny ceny jsou včetně DPH