Všechny kategorie
Nákupní košík
Kaufland Card
Vítejte na online marketplace!
Nabídka prodejny
  • % Nabídka
  • Akční leták
  • Kaufland Card
  • Sortiment
  • Recepty
  • Aktuálně
  • Online magazín
  • Lexikon potravin
  • Společnost
  • Kariéra
Online marketplace

P?ebalovací pult Puckdaddy Emil 160x80 cm d?ev?ný v bílé barv? pro komody IKEA Hemnes

Kvalitní a jednoduchý dopln?k k

P?ebalovací pult s krytem
Na?e p?ebalovací podlo?ka Emil v designu mrak? je vyrobena z p?írodních materiál?, a proto je obzvlá?t? udr?itelná. Povrch je vyroben z vysoce kvalitní, bíle lakované MDF desky. Robustní a p?írodní materiál na p?ebalovací podlo?ku pochází z odpov?dného lesního hospodá?ství. Dlouhý panel zaji??uje, ?e horní ?ást p?ebalovací podlo?ky lícuje s komodou na st?n?. Mezi st?nou a komodou tak nevzniká ?ádná mezera.

Barva: bílá
Rozm?ry: 160x16,5x80 cm (?xVxH)
Vnit?ní rozm?ry: 77x15x78 cm (?xvxh)
Materiál: 100% MDF

P?ÍRODNÍ MATERIÁL: P?ebalovací podlo?ka je vyrobena ze 100% p?írodní a udr?itelné MDF desky. Díky robustnímu materiálu je p?ebalovací podlo?ka obzvlá?t? odolná a trvanlivá.

?IKOVNÝ DESIGN: Bíle lakovaná p?ebalovací podlo?ka zaujme svým klasickým a nad?asovým designem a dokonale zapadne do interiéru d?tského pokoje. Díky zahnuté zadní ?ásti p?iná?í tento nástavec mírnou hravost.

VERSATILNÍ: Na?e p?ebalovací podlo?ka je skute?n? univerzální a flexibiln? se hodí na v?echny p?ebalovací komody a prádelníky IKEA Hemnes s hloubkou 50 - 51 cm a minimální ?í?kou 160 cm.

SNADNÁ ÚDR?BA: Díky vysoce kvalitnímu materiálu se p?ebalovací podlo?ka na komodu také snadno udr?uje. Sta?í ji vy?istit vlhkým bavln?ným had?íkem a poté ot?ít do sucha.

UPOZORN?NÍ K MONTÁ?I: P?ebalovací podlo?ka musí být p?ipevn?na ke st?n? pomocí montá?ního materiálu, aby se komoda p?i p?ebalování nep?evrátila nebo nesklouzla.

Prodává Puckdaddy

Skladem už jen 1 kus

84,90 Kč

plus 431,00 Kč za dopravu

pá 19. - po 22. července

Všechny ceny jsou včetně DPH