Všechny kategorie
Nákupní košík
Kaufland Card
Vítejte na online marketplace!
Nabídka prodejny
  • % Nabídka
  • Akční leták
  • Kaufland Card
  • Sortiment
  • Recepty
  • Aktuálně
  • Online magazín
  • Lexikon potravin
  • Společnost
  • Kariéra
Online marketplace

Philips Series 3000 Robotický vysavač a mop 2 v 1 XU3000/01

Maximální pokrytí podlahy: neujde mu ani smítko

Robot využívá 360° laserové m??ení (LiDAR) ke skenování všech místností a k okamžitému vytvo?ení p?esné mapy. Tato mapa je interaktivní a lze ji využít v aplikaci Philips HomeRun k vytvo?ení plánu úklidu na míru pro váš domov. Vytvo?te a uložte podrobné mapy vašeho domova s kapacitou až 5 podlaží. Inteligentní algoritmy pomáhají robotovi najít nejefektivn?jší trasu z místnosti do místnosti a kolem nábytku, p?i?emž dosahují dál do roh? a blíže ke st?nám, takže mu neunikne žádná skulina.

Odstra?uje více jemného prachu než samotné vysávání

Robot pevné podlahy vysává a vytírá najednou, aby uklidil i jemnou vrstvu prachu, která se na podlaze hromadí každý den. Odstraní více jemného prachu než samotné vysávání, takže vaše chodidla z?stanou ?istá, i když budete chodit naboso.

?istí i obtížn? dostupná místa

Díky nízkému profilu (96 mm) uklízí i na t?žko dostupných místech pod pohovkami, postelemi a dalším nábytkem. Na d?kladn?jší úklid a k ?išt?ní podél okraj? používá robotický vysava? bo?ní kartá?, aby si ne?istoty nametl do sacího otvoru. Robotický vysava? se po domácnosti pohybuje bez vaší pomoci. Snadno se dostane p?es p?ekážky vysoké až 17 mm, nap?íklad p?es práh dve?í i na koberce nebo rohožky. Navíc má na spodní stran? šest sníma??, které zabra?ují pádu z výšky nebo ze schod?.

?istí až po dobu 200 minut na jedno nabití baterie

Výkonná lithium-iontová baterie o kapacit? 4 800 mAh zajistí výdrž až 200 minut, takže na jedno nabití lze uklidit plochu o více než 185 m². Když se baterie vybije, robot se automaticky vrátí dobít do stanice. Jakmile se baterie nabije, vrátí se na místo, kde p?estal, a pokra?uje v úklidu.

M?jte pod kontrolou, kde robot m?že uklízet

Intuitivní aplikace umož?uje p?esn? ovládat, kde má robot povoleno uklízet. Robot je navržen tak, aby mu neuniklo žádné místo. Oblast bez p?ístupu lze využít tam, kde pomoc robota není nutná. Virtuální ze? nastaví pomyslnou ?áru ve vaší domácnosti, kterou robot nep?ekro?í. Nastavte a uložte na map? oblasti bez vytírání tak, aby se robot p?i vytírání podlahy vyhnul koberc?m a rohožkám, zatímco vyt?e podlahu.

Detekuje koberce a automaticky zvyšuje sací výkon

Robotický vysava? automaticky zvýší sací výkon, když se najede na koberec nebo rohožku. Zachytí tak jemné prachové ?ástice ukryté hluboko uvnit?. Robotický vysava? má ?ty?i úrovn? sání: ECO na ú?inné ?išt?ní p?i nízké spot?eb? energie a s nízkou hladinou hluku

Mimo?ádn? silný sací výkon zachytí i velké ne?istoty

NORMAL na pravidelný úklid a ú?inné odstra?ování jemného prachu na podlahách

Vy?ist?te každou místnost p?esn? podle svých p?ání

HIGH na d?kladné ?išt?ní velkých ploch

Intuitivní použití – ideální pro nezkušené uživatele

a MAX ideální p?i odstra?ování velkých ne?istot, jako jsou drobky.

Mimo?ádn? silný sací výkon (d?kladn? testován, aby dosáhl tlaku až 4 000 Pa) snadno zachytí velké ne?istoty, nap?íklad drobky. Poradí si s každodenní ne?istotou, která se hromadí na podlaze a odstraní i jemn?jší prach z koberc?, rohožek a hlubokých št?rbin v podlaze.

V aplikaci Philips HomeRun m?žete na map? vybrat, které místnosti je t?eba uklidit v jakém po?adí. Pro každou místnost m?žete zadat režim ?išt?ní, nap?íklad „Mokré a suché“ pro pravidelné ?išt?ní pevných podlah v obývacím pokoji, „Suché“ pro vysávání pouze v ložnici a „Intenzivní“ pro d?kladné ?išt?ní kuchyn?. Pokud chcete, m?žete vyladit nastavení, jako je sací výkon nebo vlhkost mopu.

Aplikace Philips HomeRun pro robota byla navržena tak, aby byla uživatelsky p?ív?tivá a intuitivní, je tak ideální pro nezkušené uživatele. Obsahuje podrobné pokyny a užite?ná videa, která zajistí, že robota využíváte na maximum. Aplikace komunikuje s robotem, aby ho mohla mít pod kontrolou a podávala vám zprávy o úklidu, a? jste kdekoli, a v reálném ?ase zobrazuje, kde robot uklidil.Prodává Philips-Domaci-spotrebice

7 699,00 Kč

Doprava zdarma

Vrácení zboží zdarma do 14 dnů

čt 20. - pá 21. června
Objednejte během 2h 27m 11s

Všechny ceny jsou včetně DPH