Všechny kategorie
Nákupní košík
Kaufland Card
Vítejte na online marketplace!
Nabídka prodejny
  • % Nabídka
  • Akční leták
  • Kaufland Card
  • Sortiment
  • Recepty
  • Aktuálně
  • Online magazín
  • Lexikon potravin
  • Společnost
  • Kariéra
Online marketplace

Rektifikovaný alkohol 95% 0,5L | vodka

Výrobna Thorner je již více než 100 let známá výrobou své vynikající lihoviny, která tvoøí základ našich vodek, ale osvìdèila se i v domácnostech pøi výrobì likérù a peèení koláèù. Na náš produkt pøísahají i známí polští cukráøi

Kapacita: 0,5 l, obsah alkoholu: 95 % obj.

Tento produkt je bohužel momentálně nedostupný.

Všechny ceny jsou včetně DPH