Data o prodejně se načítají

Vaše data byla odeslána.
Vaše prodejna

Nedávno vyhledané prodejny

Přijďte na chuť akčním kupónům

Akční kupóny pro tento týden

Tento týden vám přinášíme nové slevové kupóny. Vyberte si svou slevu za nasbírané body. Akční kupóny najdete v mobilní aplikaci Kaufland, na webu muj.kaufland.cz nebo v tabletu u Informací v prodejně.


Vytočte si v březnovém Kaufland kole štěstí mimořádnou slevu!

Nakupujte s Kaufland Card a vytočte si v aplikaci Kaufland v sekci „Kaufland kolo štěstí“ slevy 25 %, 5 %, 25 Kč nebo 500 Kč na další nákup nebo body navíc na své příští nákupy.

Podmínkou k získání jednoho zatočení je nákup nad 500 korun. Během jednoho dne je možné získat pouze 1 zatočení. Platnost zatočení je vždy 48 hodin od vašeho nákupu.

Kde najdete svou výhru? Výherní kupón se vám zobrazí v aplikaci Kaufland v sekci „Moje kupóny“ spolu s dalšími akčními kupóny. Vyhrané věrnostní body se vám automaticky přičtou k aktuálnímu stavu bodového konta zobrazeného v sekci „Moje kupóny“.

Stahujte aplikaci Kaufland a jděte svému štěstí naproti!

Úplná pravidla soutěže „Kaufland kolo štěstí“

1) Pravidla a pořadatel soutěže
a) Tato Pravidla jsou dokumentem, který závazně upravuje Pravidla soutěže „Kaufland kolo štěstí“ (dále jen „soutěž“) pořádané společností Kaufland Česká republika v.o.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 20184, IČ: 25110161, se sídlem Bělohorská 203, Praha 6, www.kaufland.cz, jakožto pořadatelem a provozovatelem soutěže (dále jen „pořadatel“).
b) Pravidla jsou zveřejněna na webových stránkách pořadatele na adrese kauflandcard.cz/kupony.

2) Doba a místo trvání soutěže
Soutěž bude probíhat od 1. 3. 2023 – 28. 03. 2023 na území České republiky. Pořadatel je oprávněn soutěž zrušit bez uvedení důvodu a to kdykoliv.

3) Účast v soutěži
a) Účastníkem soutěže může být fyzická osoba, která je členem Věrnostního programu pořadatele „Kaufland Card App“ a Kaufland kartu používá při placení nákupu v prodejnách pořadatele, při splnění veškerých podmínek účasti v soutěži stanovených těmito pravidly (dále jen „účastník soutěže“). Účast v soutěži je dobrovolná. V případě osob mladších 15 let je pro účast v soutěži podmínkou souhlas jejich zákonných zástupců v písemné formě s ověřením podpisem.
b) Účastníkovi soutěže bude účast v soutěži umožněna poté, co použije a naskenuje Kaufland Card při placení nákupu v prodejnách pořadatele, který bude minimálně za 500 Kč. Zákazník pak získává oprávnění k účasti v jednom kole soutěže „Kaufland kolo štěstí“ (jedno otočení). Toto oprávnění zaniká automaticky za 48 hodin od chvíle nákupu. Během doby 24 hodin se může zákazník zúčastnit nanejvýš dvakrát soutěže (dvě otočení – za včerejší a dnešní nákup při splnění podmínky minimálního nákupu 500 Kč).
Pořadatel je oprávněn podmínky soutěže měnit formou oznámení v aplikaci Kaufland Card a/nebo na webových stránkách pořadatele, případně jiným komunikačním kanálem.
c) Do soutěže budou zařazeni účastníci soutěže, kteří použili a naskenovali QR-kód své aplikace Kaufland Card při placení nákupu v prodejnách pořadatele v době trvání soutěže.

4) Výhry
Výhrou v soutěži jsou slevové kupóny, které mohou být procentní a peněžité slevy na celý nákup či další různé typy výher jako např. věrnostní body.

5) Vyhodnocení výherce
a)    Výherce bude ihned po roztočení kola štěstí informován o tom, zda vyhrál, či nikoliv.
b)    V případě získání výhry výhercem bude zobrazen slevový kupón v aplikaci Kaufland Card v sekci „Moje kupóny“. Tento slevový kupón může být uplatněn při dalším nákupu pouze v prodejnách Kaufland v ČR a musí být aktivován. Slevové kupóny budou mít určitou dobu platnosti, o které bude výherce informován spolu se sdělením, že vyhrál. Po uplynutí doby platnosti slevové kupóny automaticky zmizí z náhledu v aplikaci Kaufland Card.
c)    Pro zjištění nároku na výhru a veškeré související úkony bude jako identifikace účastníka soutěže použito dat uvedených účastníkem soutěže ve Věrnostním programu pořadatele „Kaufland Card“.
d)    Roztočení „Kaufland kola štěstí“ bude prováděno automaticky počítačovým programem a výsledky budou uloženy u pořadatele.
e)    Výhry budou zobrazeny v aplikaci Kaufland Card.
f)    Pořadatel oznámí výhru výherci prostřednictvím aplikace Kaufland.
g)    Pokud výherce výhru v době platnosti neuplatní, potom výhra zmizí automaticky ze sekce „Moje kupóny“ a nárok výherce na výhru zaniká, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci.

6) Ostatní podmínky soutěže
a)    Účastníci soutěže berou na vědomí, že pořadatel zaznamená u použití Kaufland Card při placení nákupu v prodejně pořadatele, datum a hodnotu nákupu.
b)    Srážkovou daň z přijaté výhry se zavazuje uhradit pořadatel na vlastní náklady.
c)    Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za včasné užití výhry výhercem a ani za způsob či následky jejich užití.
d)    Vyobrazení soutěže na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí odpovídat skutečné podobě zejména ve smyslu barevného provedení či jednotlivých vyobrazených detailů.
e)    Výhru není možné reklamovat, ani měnit její typ či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.

7) Závěrečná ustanovení
a) Poskytne-li účastník soutěže v rámci soutěže, resp. V rámci Věrnostního programu „Kaufland Card“ své osobní údaje, v případě Účastníka mladšího 15 let musí být souhlas s použitím osobních údajů dán jeho zákonným zástupcem,  bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že je pořadatel bude shromažďovat a zpracovávat ve své marketingové databázi za účelem účasti účastníka soutěže v soutěži, za účelem vyhodnocení výherce. Účastník soutěže dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že pořadatel shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje v rámci Věrnostního programu „Kaufland Card“, se kterým účastník soutěže vyslovil svůj souhlas účastí na tomto Věrnostním programu a přijetím jeho podmínek. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné a souhlas může kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna.
Účastník soutěže, nebo jeho zákonný zástupce v případě Účastníka mladšího 15 let, který jedná v jeho zastoupení, má právo bezplatně obdržet na základě žádosti v souladu s čl. 15 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „GDPR“) informaci o osobních údajích, které jsou uloženy ohledně jeho osoby. Kromě toho má účastník soutěže za splnění podmínek stanovených zákonem právo na opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 GDPR) jeho osobních údajů., a dále právo na přenos dat dle čl. 20 GDPR. Kromě toho má účastník soutěže právo na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 GDPR:
Kaufland Česká republika v.o.s.
se sídlem Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6
IČ 25110161
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, A 20184
Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů: oou@kaufland.cz

Tímto způsobem získané osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám. Účastník soutěže, při dodržení podmínek výše uvedených,  použitím a naskenováním Kaufland Card při placení nákupu v prodejnách pořadatele vyjadřuje v souladu s čl. 6 odst. 1 a) GDPR souhlas se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání informace o výhře a předáním výhry.
b) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o nároku na jakoukoli výhru, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků soutěže ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi soutěže vzniknout.
c) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat soutěž, změnit pravidla soutěže či nahradit výhru jinou výhrou stejného druhu a obdobné hodnoty. Veškeré změny pravidel soutěže nabývají účinnosti jejich zveřejněním na webových stránkách společnosti Kaufand.. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu nákladů vynaložených v soutěži.
e) Telefonní číslo Infolinky soutěže pro dotazy účastníků a podávání obecných informací o soutěži je +420 800 165 894. Telefonní infolinka je v provozu od pondělí do pátku od 8.00 hodin do 20.00 hodin.


S Kaufland Card kupóny máte nyní slevu až 56 % na produkty značky Delimano. Každý kupón aktivujete za 10 bodů a sleva se vám automaticky odečte na pokladně. Vyberte si váš nejoblíbenější produkt a udělejte si radost.

Akční kupóny na produkty značky Delimano lze aktivovat a uplatnit od 1. 3. 2023 do 25. 4. 2023.

Více o produktech Delimano na www.kaufland.cz/delimano


Věděli jste, že můžete s Kaufland Card ušetřit ještě více? Jasně! A to pravidelně, s akčními slevovými kupóny v aplikaci. Sbírejte s Kaufland Card body za své nákupy a vyměňte je za akční slevové kupóny na vybrané kategorie zboží a konkrétní výrobky. Kategorie každý týden obměňujeme, a tak si na své přijde opravdu každý. Tento týden můžete výhodně nakoupit s až 50% slevou. Je to zkrátka skvělá šance, jak nakoupit vaše oblíbené produkty za zcela výjimečné ceny. A pozor! Kupóny se vztahují i na akční zboží. Pro snadnou aktivaci kupónů stahujte aplikaci Kaufland a užívejte si slevy s Kaufland Card!


Jak na kupóny s fyzickou i digitální kartou

Sbírejte body za své nákupy a vyměňte je snadno za akční slevové kupóny. Nezáleží na tom, jestli máte digitální nebo fyzickou kartu, protože můžete sbírat body na obě. S akčními kupóny si užijete mimořádné slevy na oblíbené zboží. Tak nezapomeňte při každém nákupu načíst svou Kaufland Card! Protože za každých 100 Kč vám připíšeme na konto 1 bod.

Počet svých bodů i akční kupóny najdete v mobilní aplikaci Kaufland, na webu muj.kaufland.cz nebo na tabletu v prodejně u Informací.

Aplikace Kaufland - akce a recepty

Ještě nemáte naši mobilní aplikaci? Stáhněte si ji hned zdarma!

V aplikaci Kaufland najdete:

  • akční slevové kupóny
  • jednoduchou registraci ke Kaufland Card
  • informace o soutěži
  • akce Kaufland Card
  • K-Scan - automatické skenování nákupu
  • leták, recepty a další akční novinky

Časté otázky

Chcete vědět víc? Zde najdete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.